Inwestycje drogowe - Aktualności ZDP Golub-Dobrzyń

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego

  2021.07.27

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E , o nr VIN 0432EVBXE01922, rok produkcji 2007.

 • Nowy chodnik w Świętosławiu!

  Nowy chodnik w Świętosławiu!

  2021.06.28

  Trwają prace końcowe przy realizacji wspólnej inwestycji drogowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i  Gminy Ciechocin dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze.

  W ramach zadania zostanie wybudowany prawie 160 metrowy odcinek chodnika w centrum miejscowości Świętosław. Jego szerokość będzie wynosiła 1,5 metra. Ponadto zostaną również wykonane zjazdy na działki przyległe do chodnika wraz z wykonaniem remontu istniejącego przepustu znajdującego się pod jednym z wjazdów.

 • Powiat podpisał porozumienie na budowę obwodnicy Golubia-Dobrzynia oraz ronda

  Powiat podpisał porozumienie na budowę obwodnicy Golubia-Dobrzynia oraz ronda

  2021.05.25

  W dniu 25 maja 2021 roku Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką podpisali porozumienie na budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia. Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisane zostało pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gminą Golub-Dobrzyń. Dokument ten określa szczegółowe zasady współpracy i współfinansowania w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia z Opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” jako I etapu realizacji prac. Wartość etapu została oszacowana na kwotę 600 000,00 zł. Liderem Projektu wyznaczone zostało Województwo Kujawsko-Pomorskie, które po podpisaniu porozumienia przystąpi do ogłoszenia zamówienia w celu wyboru wykonawcy, który opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

 • Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń

  Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń

  2021.05.07

  Dnia 5 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski wraz z Wiceprezesem firmy ZDB Rogowo Mariuszem Wilczyńskim podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km - łączna długość remontu 5,803 km".

 • Kondolencje

  2021.02.02

  Wyrazy głębokiego współczucia

  oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

  Panu Franciszkowi Gutowskiemu

  Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu

  z powodu śmierci

  MAMY.

  Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia i otuchy  

  składają: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

  w Golubiu-Dobrzyniu wraz z pracownikami

 • Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej relacji Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże

  2020.12.14

  Dnia 14 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski  oraz Dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej nr 2116C relacji Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże na odcinku od km 0+000,00 do km 1+769,90.

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 080 139,04 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 097 868,14 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 579 491,83 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 472 057,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

   

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji.Wartość całkowita zadania wyniosła 1 593 082,31 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana również przez Gminę Kowalewo Pomorskie dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.

   

Stronicowanie