Inwestycje drogowe - Aktualności ZDP Golub-Dobrzyń

Stronicowanie

 • -

  Kadeci z Wazówny złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

  2023.11.27

  24 listopad 2023 r. to szczególny dzień dla uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu kadeci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
  Odznaczenia dla kadetów wręczyli: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka

 • UWAGA: Konsultacje społeczne! BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

  2022.06.01

  Wybór wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

  Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu drogowego, w tym w szczególności pojazdów ciężkich, a także ze względu na konieczność zredukowania czasu podróży oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach w mieście, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zdecydował o budowie obwodnicy, która poza zwartą zabudową Golubia-Dobrzynia połączy trzy drogi wojewódzkie nr 534, 554, 569. Trasa wyznaczona została wokół miasta.

  Powstały trzy warianty inwestycyjne przebiegu drogi. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 • Podsumowanie działań samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – połowa VI kadencji

  Podsumowanie działań samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – połowa VI kadencji

  2021.11.26

  Szanowni Państwo! Jesteśmy w połowie szóstej kadencji samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Miniony okres, to czas dobrej, konstruktywnej współpracy, intensywnych działań i wytężonej pracy. Podsumowanie pragnę rozpocząć od podziękowania Członkom Zarządu oraz Radnym Powiatu za codzienną współpracę. Podziękowania kieruję do Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorów i Kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu, które realizują zadania samorządu powiatowego. Minione 2,5 roku było okresem bogatym w inwestycje, ale również zmuszającym do inicjowania nowych rozwiązań, przeorganizowania pracy i koordynowania działań. Mimo pewnych trudności – chociażby tych wynikających z wybuchu pandemii – udało nam się zrealizować liczne cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji. Okres czasowy ujęty w latach 2018 – 2021, to przede wszystkim czas realizacji wielu zadań inwestycyjnych, których wydatki w poszczególnych obszarach przedstawiają się następująco ...

 • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  2021.11.10

  W dniu 5 listopada 2021 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”. W odbiorze udział wzięli Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka-Sałatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski wraz z Radnymi, Radni Miasta Kowalewa Pomorskiego, wykonawca-firma STRABAG oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy. W ramach inwestycji wykonano chodnik o powierzchni 7500 m2 wraz ze zjazdami.

 • Spotkanie w sprawie budowy ronda w Golubiu-Dobrzyniu

  Spotkanie w sprawie budowy ronda w Golubiu-Dobrzyniu

  2021.10.28

  W dniu 26 października 2021 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia wstępnej koncepcji (przesłanej w 3 wariantach) dla budowy ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy samorządami, które zgodnie z podpisanym porozumieniem współfinansować będą przedmiotową inwestycję. Rondo ma zostać wybudowane na połączeniu drogi wojewódzkiej 534 z drogą powiatową nr 2127C.

 • INFORMACJA o wyniku III Publicznego Przetargu Pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 432E

  2021.10.20

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, jako Sprzedający w postępowaniu w trybie publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 432E, informuje, że do dnia 19 października 2021r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez: P.P.H.U. „A2- BUD" Piotr Drobenka, 62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 22 - cena oferty 148 000,00 zł brutto

 • Ogłoszenie III publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki

  2021.10.13

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż n/w środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E

 • UROCZYSTE OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ NR 2114C GAŁCZEWKO – NOWA WIEŚ – GOLUB-DOBRZYŃ

  UROCZYSTE OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ NR 2114C GAŁCZEWKO – NOWA WIEŚ – GOLUB-DOBRZYŃ

  2021.09.13

  W dniu 10 września br. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczyli Pani Marzena Łukowska-reprezentowała Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią Annę Gembicką, Dyrektor Delegatury w Toruniu Pan Dariusz Zagrabski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Pan Marek Ryłowicz, Kierownik Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji  Pani Wioletta Szymańska, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski oraz zaproszeni Goście. 

Stronicowanie