Inwestycje drogowe - Aktualności ZDP Golub-Dobrzyń

Stronicowanie

 • Sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji 2018-2024

  2024.04.03

  Przedkładając sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji jesteśmy pewni, że nasze działania są widoczne i w sposób bezpośredni wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu. W bieżącej kadencji ze szczególną uwagą podchodziliśmy do realizacji wszystkich przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym, kładąc duży nacisk na maksymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej...

 • Przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń-Klonowo

  Przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.03.26

  W dniu 26 marca 2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń - Klonowo od km 4+518,00 do km 4+848,00 o długości łącznie 330,0 mb. Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00.

 • Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław w miejscowości Kujawy

  Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław w miejscowości Kujawy

  2024.03.21

  18 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski oraz Kierownik Referatu Technicznego Gminy Ciechocin Mariusz Gutowski dokonali wizytacji wykonanej inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km".

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy

  Trwa remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy

  2024.03.21

  18 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski oraz Kierownik Referatu Technicznego Gminy Ciechocin Mariusz Gutowski dokonali przeglądu remontowanej drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km. 

 • Przekazano plac budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  Przekazano plac budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.03.04

  Dziś, 4 marca 2024 r. w technicznym przekazaniu placu budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku Działyń-Wielgie uczestniczyli Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Inspektor Nadzoru Pan Marcin Jabłoński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pan Mariusz Trojanowski, kierownik budowy firmy PRD Sp. z o.o. w Lipnie Pan Kamil Flakowski oraz pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km”

  Podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km”

  2023.12.04

  4 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczyński 

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130

  2023.10.31

  Rozpoczęły się roboty drogowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130”. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości 990,0 mb. Umowa z Wykonawcą firmą Zakład Drogowo Budowlany Mariusz Wilczyński Spółka Komandytowa z Rogowa opiewa na kwotę 1.212.571,88 zł.

 • Budowa chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

  Budowa chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

  2023.10.30

  Rozpoczęły się roboty drogowe związane z realizacją zadania polegającego na budowie odcinków chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszego powiatu. Jeden z chodników o długości 1259 m zostanie wybudowany przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław. 

Stronicowanie