Treść strony: Zaproszenie MŚP na webinarium 16.11.2020 "Wsparcie dla firm w czasie pandemii - III edycja"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium na temat wsparcia w formie grantów udzielanych przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (spadek dochodów na poziomie minimum 25%) oraz planujących rozwój firmy z dofinansowaniem funduszy europejskich.

Data  16 LISTOPADA 2020 r. godz. 9.00-9.50

UCZESTNICY

Webinarium skierowane jest do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców, którzy utracili dochody wskutek Covid-19 (planują
dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia
usługi), chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze, planują rozwój firmy z dofinansowaniem zewnętrznym.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w webinarium prosimy o wejście na nasz fanpage "Fundusze Europejskie na Kujawach i Pomorzu" , wysłanie prośby o
przyjęcie do grupy: https://www.facebook.com/groups/657544891774166/ i wzięcie udziału 16 LISTOPADA 2020 w webinarium.

ORGANIZATOR

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4, tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o ponowny kontakt.