Treść strony: Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg od dnia 9 listopada 2020 r.

Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg od dnia 9 listopada 2020 r.

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

  1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej – www.bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
  2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
  3. UWAGA – od dnia 9 listopada 2020 r. zawieszone zostaje bezpośrednie składanie wniosku w biurach Wydziału. Wnioski o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, zmiany danych w pojeździe, wnioski o wydanie prawa jazdy oraz profilu kandydata na kierowcę, wnioski o wydanie licencji czy zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego oraz pozostałe wszelkie inne wnioski należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg lub skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu wejście od strony bankomatu lub pocztą tradycyją. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów z podaniem numeru telefonu kontaktowego. Skrzynki podawcze będą opróżniane codziennie o godzinie 15.00, a dokumenty będą przechodziły 24 godzinną kwarantannę. Po kwarantannie dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Wydziału i po dokonanej rejestracji pracownicy będą kontaktować się telefonicznie z klientami i ustalą dzień oraz godzinę odbioru dokumentów.
  4. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, odbiór dokumentów - 56 682 16 88 lub 730 819 936, prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: 56 683 53 80 lub 56 682 16 88. Prosimy ograniczyć załatwianie spraw do niezbędnego minimum i przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.
  5. Ponadto informujemy, iż w korytarzu Wydziału mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.
  6. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.
  7. UWAGA – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 31i wydłużyła termin na zgłaszanie zbycia, nabycia pojazdu oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE z 30 dni na 180 dni. Czyli, jeśli ktoś zakupi pojazd w okresie od marca do 31 grudnia 2020 r. ma na zgłoszenie w/w czynności 180 dni.