Treść strony: Nabór uczniów do szkół SOSW w Wielgiem

Szanowni Rodzice!

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

W WIELGIEM

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELAKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W WIEKU OD 7 DO 24 ROKU ŻYCIA

Ogłasza nabór uczniów do szkół wchodzących w skład ośrodka! na rok szkolny 2020/2021

W skład Ośrodka wchodzi:

  • 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • 3-letnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy

(do w/w szkół przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami  sprzężonymi),

  • internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.

Ośrodek zapewnia:


1) całodobową opiekę (od niedzieli od godz.18:00 do piątku do godz.18:00),
2) realizację obowiązku szkolnego i nauki,

3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dzięki utworzonemu ośrodkowi koordynacyjo-rehabilitacyjno-opiekuńczemu, realizowane w ramach programu „Za życiem”,
4) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, wyjazdy na basen, biwak, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
5) przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania,
6) opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły,
7) udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, logopedycznych, biofeedback, socjoterapii, hipoterapii.

Rekrutacja:

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

  • podanie do Starosty Golubsko–Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wielgiem,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.

Posiadamy wolne miejsca w ośrodku. Więcej informacji pod numerem telefonu

54 280 19 08

e-mail: sosw@golub-dobrzyn.com.pl

lub na naszej stronie www.sosw-wielgie.pl i profilu Facebook’owym.

 

Zapraszamy do odwiedzin naszego ośrodka!

Wielgie 80 a

87-645 Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko – pomorskie