Granty dla organizacji pozarządowych

Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, który kierowany jest do organizacji pozarządowych w regionie. Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną. Granty przyznawane będą za pośrednictwem czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w naszym regionie.

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na działania w trzech obszarach:

  • realizację działalności statutowej – wsparcie finansowe pozwoli m.in. na opłacenie rachunków i zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i bieżące zakupy;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych - m.in. zaopatrzenie mieszkańców regionu w maseczki, przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w walce ze skutkami pandemii;
  • zwiększenie dotychczasowego pakietu usług charytatywnych – m.in. granty na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu, środki na zakup posiłków dla potrzebujących i dostarczanie żywności.

Organizacje będą mogły ubiegać się o wparcie w postaci grantów w każdym z obszarów. Wartość pojedynczego grantu wynosi do 50 tysięcy złotych. Ilość przyznanych grantów zależeć będzie od liczby pracowników zatrudnionych na etatach:

  • do 5 etatów – 1 grant
  • do 10 etatów – 2 granty
  • do 15 etatów – 3 granty
  • do 20 etatów – 4 granty.

Więcej informacji w linku: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35850-pakiet-antykryzysowy-granty-dla-organizacji-pozarzadowych

  • autor: Anna Rojek