Poniżej publikujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa. Zawierają one wskazania m.in. do jakiego kosza wyrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. Jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

Te zalecenia dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.

Co zrobić z maseczkami i rękawiczkami, które były używane przez osobę na kwarantannie lub w izolacji w przypadku odpadów, które zostały wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które:

 

  1. były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
  2. są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2;
  3. mają bezpośredni kontakt z zakażonymi;
  4. są chore na COVID-19?

Osoba, która przebywa w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości powinna spryskać worek preparatem wirusobójczym. Worka nie należy zgniatać. Wypełnia się go maksymalnie do ¾ objętości.

Zapełniony i zawiązany worek osoba przebywająca w izolacji wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa. Potem osoba, która odpowiada za wynoszenie odpadów, w rękawiczkach wkłada worek z odpadami do drugiego worka i szczelnie go zamyka i oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka. Tak zabezpieczony worek przenosi do miejsca, z którego odpady są odbierane. Wszystkie czynności wykonuje w rękawiczkach, a potem myje i dezynfekuje ręce.

Śmieci z kwarantanny, maseczki, rękawiczki. Co z nimi zrobić?

Odpady produkowane w szpitalach są traktowane jako niebezpieczne. Trafiają do czerwonych worków i są utylizowane przez specjalistyczne zakłady. Zużyte w domach i sklepach rękawiczki i maseczki to z kolei zwykłe odpady komunalne.

W przypadku odbioru odpadów z miejsc kwarantanny, czy miejskich śmietników, obowiązują wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe (nawet te w kwarantannie) takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane (resztkowe), czyli śmietnika w kolorze czarnym. Reszta powinna być segregowana tak, jak dotychczas.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, także stanowią odpady komunalne.

  • informacja dot. odpadów w dobie koronawirusa
  • informacja dot. odpadów w dobie koronawirusa