Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów z zakresie: okulistyki, laryngologii, psychiatrii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, pediatrii, reumatologii, ortopedii itp.

1.  Wymagania – wynikające z §21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 poz. 2027):

- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja co najmniej I stopnia,

- po nawiązaniu współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu odbycie bezpłatnego, dwudniowego szkolenia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy w terminie ustalonym przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy i uzyskanie stosownego certyfikatu, umożliwiającego udział w procesie orzeczniczym.

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

2. Zadania i czynności lekarza w Zespole:

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu w charakterze przewodniczącego składu orzekającego,

- przeprowadzanie badania lekarskiego

- przeprowadzanie wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

-wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

3. Forma współpracy:

Lekarze specjaliści – członkowie składów orzekających zatrudnieni są w Zespole na podstawie umów cywilnoprawnych.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w gabinecie nr 17 ( I piętro nad sanepidem) przy
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Godziny posiedzeń składu orzekającego, ilość spraw podczas jednego posiedzenia i ich częstotliwość uzależniona jest od dyspozycyjności lekarza i ustalana jest indywidualnie pomiędzy członkiem składu orzekającego a Przewodniczącym Zespołu. 

4. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji, wymaganych dokumentów, szczegółów współpracy udzieli Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu  ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1  tel. 56 683 45 29 lub osobiście w siedzibie zespołu.