Treść strony: Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 poz. 2261) Starosta Golubsko-Dobrzyński jako organ nadzorujący udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 poz. 644).

 

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

Poniższa numeracja odpowiada numerowi nadanemu przy wpisie do EWIDENCJI:

1. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA
ul. Kilińskiego 29
87-400 Golub-Dobrzyń

2. EKO KRAINA
Mlewo 39 A
87-410 Kowalewo Pomorskie

3. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE (GTR)
ul. Sosnowa 2 A
87-400 Golub-Dobrzyń

4. KOWALEWSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE ,,WOLNE ORŁY"
ul. Toruńska 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

5. STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ,,ŻAGIEL"
Działyń 57
87-645 Zbójno

6. NIEZALEŻNA AKCJA SAMORZĄDOWA
ul. Żeromskiego 5/31
87-400 Golub-Dobrzyń

7. STOWARZYSZENIE ,,BLIŻEJ SZKOŁY"
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

8. PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

10. STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU ,,KORONA GAŁCZEWKO"
Gałczewko 9
87-400 Golub-Dobrzyń

11. KREATYWNA GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
Sokoligóra 29
87-400 Golub-Dobrzyń

12. STOWARZYSZENIE OKOLIC GMINY CIECHOCIN ,,ISKIERKA"
Ciechocin 167
87-408 Ciechocin

13. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA POMORSKIEGO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Reymonta
ul. Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

14. CZYSTA WIEŚ
Wielkie Rychnowo 67
87-410 Kowalewo Pomorskie 

15. POWIATOWA SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA
ul. Katarzyńska 4
87-400 Golub-Dobrzyń

16.STOWARZYSZENIE POMOCY-BLIŻEJ SIEBIE
ul. Koppa 1F
87-400 Golub-Dobrzyń

17. ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ ,,CAPELLA ANTIQUA CASTELLI GOLUBIENISIS"
Elgiszewo 150
87-408 Ciechocin

18. STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻOWE GOLUB-DOBRZYŃ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

19. STOWARZYSZENIE STRZELECKIE ,,KBK3M"
Borówno 43
87-410 Kowalewo Pomorskie 

20. STOWARZYSZENIE ,,AKTYWNI ZNAD DRWĘCY"
Białkowo 29
87-400 Golub-Dobrzyń