UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ DNIA 02.05.2022 ROKU
(TJ. PONIEDZIAŁEK)
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU BĘDZIE NIECZYNNY.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2022-04-26 13:12

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Uprzejmie  informujemy, iż od dnia  31 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.  W oparciu o wymogi wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 (Dz. U. z 2022 r. poz. 149) oraz obostrzeniami  sanitarnymi Ministerstwa  Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, postanawia się o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów urzędu.

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, spowodowaną pandemią COVID- 19, obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
 2. Dokumenty składane osobiście oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 3. W czasie godzin urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osoba wchodząca powinna:

- zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na drzwiach po lewej stronie- Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności.

- założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta.

 1. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu odbędą się w terminach zawartych w zawiadomieniach- osoba ma prawo zadecydować czy chce uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego czy też nie na specjalnym oświadczeniu.
 2. Jednocześnie informuję, iż do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego) istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
  z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Po złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania, Powiatowy Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy, o którym zawiadomi pismem odrębnym.
 3. Odbiór orzeczeń, legitymacji czy kart parkingowych jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na konkretną datę i godzinę z pracownikiem zespołu z zachowaniem środków ostrożności (osoba musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta).
 4. Złożenie wniosku o wydanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych itp. (wnioski muszą być kompletne) jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną, wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku pod nazwą: POCZTA Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń dotyczących złożenia wniosków.
 6. wydawania kopii orzeczeń

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także osobiście przez pracownika w wyznaczonym dniu i godzinie w siedzibie zespołu.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA

Druki wniosków dostępne są na stronach internetowych podanych poniżej:

https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5267,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci 

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5279,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci 

Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
 2. Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres e-mail: pzon@golub-dobrzyn.com.pl
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-09-06 14:51
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-31 12:06

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dr J.G. Koppa 1a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 475 60 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.