Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby


 

baner toplayer
Skrócony czas pracy