Treść strony: Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Bartłomiej Arentowicz

tel. 56 583 53 80 w. 83  

e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl