Treść strony: Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu VI kadencji:

1. Franciszek Gutowski - Starosta Golubsko-Dobrzyński - Przewodniczący Zarządu Powiatu

2. Danuta Malecka - Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński - Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu

3. Danuta Brzoskowska - Członek Zarządu

4. Jacek Foksiński - Członek Zarządu

5. Roman Mirowski - Członek Zarządu