Treść strony: Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji (2018-2023) przedstawia się następująco:

1.Grabowski Andrzej Antoni - Przewodniczący Rady Powiatu
2.Borkowicz Stefan Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
3.Wrzesiński Marian Mieczysław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4.Adamiak Wojciech 
5.Brzoskowska Danuta Wioletta 
6.Foksiński Jacek Rafał 
7.Gutmański Mieczysław
8.Gutowski Franciszek 
9.Jarmuła Barbara Jadwiga
10.Kwiatkowski Wojciech Andrzej 
11.Malecka Danuta
12.Mirowski Roman
13.Młodziankiewicz Wiesław Stanisław
14.Molendowski Jarosław Tomasz 
15.Ratyński Roman Piotr  
16.Warnel Zbigniew Dariusz 
17.Zwoliński Tomasz Marek