Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 8 grudnia 2019

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

1.Ludowy Klub Sportowy "PROMIEŃ"
ul. Chopina 26
87-410 Kowalewo Pomorskie

2.Miejski Klub Sportowy "DRWĘCA"
ul. Sportowa 8 OSiR
87-400 Golub-Dobrzyń

3.Ludowy Zespół Sportowy "GRYF"
Sokołowo 16/2
87-400 Golub-Dobrzyń

4.Ludowy Zespół Sportowy "NOWOGRÓD"
Nowogród 85
87-400 Golub-Dobrzyń

5.Ludowy Zespół Sportowy "WĘGIERSK"
Węgiersk 22
87-400 Golub-Dobrzyń

6.Ludowy Zespół Sportowy "OWIECZKOWO"
Owieczkowo 4/4
87-400 Golub-Dobrzyń

7.Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"
ul. Pod Arkadami 2
87-400 Golub-Dobrzyń

8.Ludowy Zespół Sportowy "GAŁCZEWKO"
Gałczewko
87-400 Golub-Dobrzyń

9.Ludowy Zespół Sportowy "SILVA"
Konstancjewo 2/2
87-400 Golub-Dobrzyń

10.Ludowy Zespół Sportowy w Białkowie
Białkowo 21
87-400 Golub-Dobrzyń

11.Ludowy Zespół Sportowy "ISKARA" Ciechocin
Elgiszewo 49 c
87-408 Ciechocin

12.Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "SAHARA"
ul. Plac 1000-lecia 24/14
87-400 Golub-Dobrzyń

13.Ludowy Zespół Sportowy w Karczewie
Karczewo 10/4
87-400 Golub-Dobrzyń

14.Golubsko-Dobrzyński Klub Karate "KYOKUSHIN"
Sokoligóra 44
87-400 Golub-Dobrzyń

15.Klub Sportowy "PIŁKARZ" Golub-Dobrzyń
ul. Sportowa 8, OSiR
87-400 Golub-Dobrzyń

16.Klub Sportowy "VOLLEY G-D"
ul. Szkolna 29
87-400 Golub-Dobrzyń

17.Klub Sportowy "LZS GAŁCZEWKO"
Gałczewko 2
87-400 Golub-Dobrzyń

18.Klub Sportowy "LZS POĆWIARDOWO"
Ostrowite 5
87-400 Golub-Dobrzyń

19.Gminny Klub Sportowy "POGROM"
Zbójno 178
87-645 Zbójno

20.Klub Sportowy "LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROWITE"
Ostrowite 42/3
87-400 Golub-Dobrzyń

21.Wędkarski Klub Sportowy "BRZANA"
ul. Mickiewicza 4/11
87-400 Golub-Dobrzyń

22.Akademia Piłkarska "MŁODE WILKI"
Bielsk 37/2
87-410 Kowalewo Pomorskie

23.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "SOKÓŁ RADOMIN"
Radomin 1 a
87-404 Radomin
 

drukuj całą stronę

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę