Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923 ze zm.), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz. 713) Starosta Golubsko-Dobrzyński jako organ nadzorujący udostępnia   w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 poz. 644).

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

1.GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA
ul. Kilińskiego 29
87-400 Golub-Dobrzyń

2.EKO KRAINA
Mlewo 39 A
87-410 Kowalewo Pomorskie

3.GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE (GTR)
ul. Sosnowa 2 A
87-400 Golub-Dobrzyń

4.KOWALEWSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE ,,WOLNE ORŁY”
ul. Toruńska 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

5.STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ,,ŻAGIEL”
Działyń 57
87-645 Zbójno

6.NIEZALEŻNA AKCJA SAMORZĄDOWA
ul. Żeromskiego 5/31
87-400 Golub-Dobrzyń

7.STOWARZYSZENIE ,,BLIŻEJ SZKOŁY”
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

8.PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

9.DZIAŁYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ,,ŻEROMIAK”
Działyń 57
87-645 Zbójno

10.STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU ,,KORONA GAŁCZEWKO”
Gałczewko 9
87-400 Golub-Dobrzyń

11.KREATYWNA GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
Sokoligóra 29
87-400 Golub-Dobrzyń

12.STOWARZYSZENIE OKOLIC GMINY CIECHOCIN ,,ISKIERKA”
Ciechocin 167
87-408 Ciechocin

13.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA POMORSKIEGO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Reymonta
ul. Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Oferty PUP
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę