Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz.1393 ze zm.) Starosta Golubsko-Dobrzyński jako organ nadzorujący udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923 ze zm.), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

 

WYKAZ  STOWARZYSZEŃ (KRS) ZAREJESTROWANYCH

W EWIDENCJI STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze

imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 13 (Zamek), 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Mickiewicza 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH Koło Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac Tysiąclecia 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH „OKONIN” 
Biuro Zarządu: Nad Strugą 49, 87-122 Grębocin

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”

Oddział  Miejski w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Rynek 19, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Sekcja PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 13,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW „STOROL” W KOWALEWIE POMORSKIM

ul. 23 Stycznia 16, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Oddział Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW  POLITYCZNYCH

KOŁO MIEJSKIE –  GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Sportowa 8, OSiR, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE MARKETINGOWE ROLNIKÓW  INDYWIDUALNYCH„FARMER”

Dulsk 79, 87-404 Radomin

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY CIECHOCIN „NASZA GMINA”

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

 

TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI DLA ŚRODOWISKA

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie

Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO WSI NOWOGRÓD I OKOLIC

Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „TRIO”

Mlewo 4, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

ul. Dr J. G. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA

ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SOKOŁOWO

Szkoła Podstawowa w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW AMATORÓW „ARS”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE „TOBIE MY”

Szkoła Podstawowa w Kowalewie-Pomorskim

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE „FORUM SAMORZĄDOWE NA RZECZ ROZWOJUREGIONU

GOLUBSKO-DORZYŃSKIEGO”

ul. M. Dąbrowskiej 2,87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – EKOLOGICZNE „TERRA NOVA”

Elgiszewo 176, 87-408 Ciechocin

 

TOWARZYSTWO KULTURY, EDUKACJI I PROMOCJI GMINY RADOMIN

Publiczne Gimnazjum Radomin 14, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE „STEEL PISTONS”

ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO NA RZECZ ROZWOJU WSI WĘGIERSK I MACIKOWO

Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIECI I OSOBY   NIEPEŁNOSPRAWNE”DAJ SZANSĘ”

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Bohaterów Września 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro Stowarzyszenia: ul. Rynek 17,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

ul. Brzoskwiniowa 5, Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI SKĘPSK I OKOLIC

Skępsk 1, 87-400 Golub – Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „KOBIETY NA RZECZ DZIAŁYNIA”

Działyń 27a, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

W PLUSKOWĘSACH

Pluskowęsy 77, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW STARYCH TRAKTORÓW I MASZYN ROLNICZYCH„RETRO TRAKTOR”

ul. Brodnicka 14, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKĘPSKU

Skępsk,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI WILEGIE I OKOLIC

Wielgie 74a, 87-645 Zbójno

 

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ul. Żeromskiego 5/8, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OSTROWITE GOLUBSKIE

Ostrowite 45, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „DZIECI WSI” GAJEWO

Gajewo 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE "NA SZLAKU ŻYCIA"

ul. Słuchajska 53, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GAŁCZEWKO

Gałczewko 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE KULTURY „MUZA”  W GOLUBIU –DOBRZYNIU

ul. Nowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

GOLUBSKO-TORUŃSKIE BRACTWO RYCERSKIE

Zamek   ul. PTTK 26,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO WSI LISEWO I OKOLIC

Lisewo 36,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI WROCKI I OKOLIC

Wrocki 14, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIECHOCINIE

Ciechocin 140,  87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-WĘDKARSKIE „ZACISZE BRZEŹNO”

Leśno 103, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH NA RZECZ WSI OBORY I OKOLIC

Obory 55, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM

Wielgie 80a, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OWIECZKOWO I SOKOLIGÓRA „OWOS”

Owieczkowo 13,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE NOWOCZESNYCH GOSPODYŃ Z RADOMINA IOKOLIC

Radomin 23/3, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE JAKUBOWE W PŁONNEM

Płonne 49, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO HUBERTA

Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Wielkie Rychnowo 68, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA I GMINY

ul. Kościuszki 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

Nowa Wieś 63, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DULSKA I OKOLIC

Dulsk 92A, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA  KULTURY „ANIMATOR”

Antoniewo 25,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „CZAS DLA ZBÓJNA”

Zbójno 35 A, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „MIESZKAŃCÓW SITNA”

Sitno 76,  87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „SZANSA NA ZDROWIE”

ul. Równinna 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE FABRYKA KULTURY

ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RUŻA I OKOLIC

Ruże 9,  87-645 Zbójno

 

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 87-404 Radomin

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE KLUB JEŹDZIECKI "KARBÓWKO"

ul. Kościuszki 41, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MACIKOWA I OKOLIC
Macikowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PŁONNE
Płonne44, 87-404 Radomin


STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ZWIERZĄT „PRZYJAZNA BUDA”
ul. Piłsudskiego 28/6, 87-400 Golub-Dobrzyń


ZBÓJEŃSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZBÓJNO „ZOSP”
Zbójno 142, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE SZKOŁY”
ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MLEWIE
Mlewo24/2 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZBÓJNIE
Publiczne Gimnazjum w ZbójnieZbójno 178, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ REKONSTRUKCJI CHORĄGWII KUJAWSKIEJ
Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „ARS AMICUS”

Gimnazjum im .I . Działyńskiegoul.Szkolna 37, 87-400 Golub- Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI DZIAŁYŃ I ZESPOŁU SZKÓŁ„SZKOŁA MARZEŃ”

Działyń 57, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY

ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW

Nowa Wieś 11, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNE PRZEDMOSCIE

Lisewo 56, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI „BŁĘKITNI”

Szafarnia 17 A, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE SZANSA DLA SZAFARNII I OKOLIC

Szafarnia 28, 87-404 Radomin

 

FUNDACJE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI

STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

 

FUNDACJA DZIEDZICTWO NARODOWE „ TE CUM ET PRO TE”

ul. PTTK 13 87-400 Golub-Dobrzyń

 

FUNDACJA CHOPIN W OGRODZIE

Szafarnia 1 87-404 Radomin

 

FUNDACJA TOMASZA CURYŁO „OCALONY ŚWIAT”

Główny Dworzec 11 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

FUNDACJA „WSRÓD NAS”

Ciechocin 44 87-408 Ciechocin

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Portal Aktywna Wieś
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę