Treść strony: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bezpłatna infolinia konsumencka:
800 889 866
Czynna w dni powszednie w godz. 8:00-17:00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Kinga Pasternak/ Agata Celmer

Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56-683-53-80 wewnętrzny 47 lub 56-683-53-81 wewnętrzny 47

Rzecznik przyjmuje w pokoju numer S8 na parterze.

e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl


Do zadań Rzecznika należy:

1.  Z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów stosunek pracy nawiązuje Starosta.

2. Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Staroście.

3. Rzecznik Konsumentów jest organizacyjnie wyodrębniony w strukturze Starostwa.

4. Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenta;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) wykonywanie innych zadań określonych  w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

1. Przepisy konsumenckie
2. Rzecznik radzi   
3. Problemy zgłaszane przez konsumentów
4. Współdziałanie z innymi  
5. Lista rzeczoznawców   
6. Wzory umów      
7. Druki procesowe    
8. Klauzule abuzywne

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-05-31 14:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-29 21:03

drukuj całą stronę