Treść strony: Numery wewnętrzne

Numery wewnętrzne
Nr pokoju Nr wewnętrzny Pracownik Nazwa Wydziału / stanowisko
S1 91 Rafał Karaszewski

Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

S1 93 Martyna Malinowska Wydział Techniczno-Inwestycyjny
S1 95 Roger Żebrowski Wydział Techniczno-Inwestycyjny
S2 21 Jacek Foksiński Starosta
S2 22,23

Aleksandra Marcinkowska

Sekretariat, Promocja
S2 24 Zbigniew Warnel Wicestarosta
S3 81

Marcin Nowak

Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
S3 82 Krzysztof Skrzyniecki

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

S3 83 Bartłomiej Arentowicz

Inspektor Ochrony Danych

S3 162 Joanna Zadylak Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
S4 41 Patrycja Wesołowska Biuro Podawcze
S8 47

Kinga Pasternak

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

S9 112 Agnieszka Malon Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia
S9 34 Weronika Pietruszyńska Wydział Oświaty i Zdrowia
S10 114 Karolina Kowalska Kierownik Biura Rady
S10 114

Kinga Kacprzykowska

Agata Celmer

Biuro Rady
S11 111 Monika Ciechanowska Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, kadry
S11 111 Emilia Pęcak Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Nieodpłatna pomoc prawna
S11 111 Kamil Topolewski Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Archiwum Zakładowe, UKS, kluby sportowe
S12 121 Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu
S13 131 Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S13 131 Beata Witkowska W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S14 141

Dominika Szymczyk

W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S15 109 Wojciech Cieszyński W. Architektury i Budownictwa
S15 108 Agnieszka Celmer

Kierownik Wydziału  Architektury i Budownictwa

S15 107 Anita Chlebowska W. Architektury i Budownictwa
S15 110

Michalina Sienkiewicz

Paweł Cichowicz

W.Architektury i Budownictwa
S16 161 Przemysław Karwaszewski Geodeta Powiatowy
S17 171

Anna Bolewska

W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S17 172 Joanna Brzozowska, Joanna Skowron Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S19 191 Paweł Warszewski Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 192

Adam Dołęgowski,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 193

Jakub Malinowski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 201

Milena Nisio

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S20 151 Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S21 50 Krzysztof Śmigielski, Krzysztof Cerankowski Radcy Prawni
S22 53 Aneta Pietrzak Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych
S22 52

Łukasz Mazurkiewicz

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych
SK1 58 Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg
SK3 56

Wiesława Kocińska, Anna Górska, 

W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK3 59

Anna Górna-Hossa, Justyna Rumniak

W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK3 67

Anna Zalewska, Marta Kujawska

W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK4 57 Karolina Gumowska, Katarzyna Trzcińska W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy
SK4 55 Sandra Bożejewicz W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy
SK5 115

Anna Wołyńska

W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
SF2

51

Zbigniew Szyjkowski

Skarbnik

SF2

32

Wioletta Tucholska

Główny Księgowy

SF2

32

Mateusz Gogoliński

Wydział Finansowy

SF1 31 Mariola Romańczuk Wydział Finansowy
SF1 31 Sylwia Waśkiewicz Wydział Finansowy
SF3 61

Elżbieta Chojnicka

Wydział Finansowy
SF3 62

Magdalena Gołębiewska

Beata Trzpiot

Wydział Finansowy
SF3 63 Kinga Januszewska Wydział Finansowy
SF3 64 Mariola Pawłowska Wydział Finansowy
SF3 65 Magdalena Chruściel Wydział Finansowy