Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 12 listopada 2019

Imieniny

Mateusza, Renaty, Witolda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Gmina Brzuze administracyjnie znajduje się w powiecie rypińskim, w jego zachodniej części. Powierzchnia gminy wy-nosi 87 km2. Gminę zamieszkuje około 5900 mieszkańców. Walory przyrodnicze i krajoznawcze skupione na terenie gminy to skuteczne argumenty dla turystów.

 • Klasztor w Oborach

Trasa turystyczna "Wokół źródeł Ruźca"Ostrowite - dwór z XIX wieku, kaplica z 1930 r., zespół budynków Cukrowni Ostrowite z 1900 r. wraz z parkiem, przystań PZW, amfiteatr z zabytkową lokomotywą wąskotorową.

Gulbiny - 4,5 km., droga z Ostrowitego między jeziorami Trąbińskim i Łączonek, po drodze las bukowy z licznymi pomnikami przyrody. W Gulbinach jezioro Długie z zachowanym starodrzewem, miejsce pobytu F. Chopina i gen. W. Andersa.

Trąbin Wieś - 4 km., drogą z Gulbin przez Marianowo, kościół parafialny z 1881 roku, cmentarz parafialny z XIX wieku z zabytkowymi nagrobkami.

Brzuze - 6 km. drogą z Trąbina przez Dobre. Po drodze dolina Ruźca, tereny źródliskowe ok. 1 km. na północ od drogi, dalej las bukowy. W Dobrem resztki starodrzewu, możliwość dojazdu do Muzeum F. Chopina w Szafarni (ok. 10 km.) i do Golubia Dobrzynia (15 km). W Brzuzem siedziba Urzędu Gminy, pozostałości starodrzewu, kąpielisko.

Ugoszcz - 2 km. drogą z Brzuzego, dwór z XIX w. z ciekawą historią, obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", wokół park podworski z zabytkowym drzewostanem, brama rokokowa z XVIII wieku, budynki inwentarskie, w oddalonym o 2 km. Giżynku zabytkowy dworek z początku XX wieku, pola drumlinowe.

Okonin - 4 km. drogą z Ugoszcza, po drodze leśniczówka, jezioro. W południowej części Okonina grania obszaru chronionego krajobrazu "Drumliny Zbójeńskie". W odległości 1 km. na południe klasztor o.o. Karmelitów w Oborach.

Somsiory - 4 km. od Okonina drogą brzegiem lasu nad jez. Parowskim . W Somsiorach jez. Kocioł , grodzisko wczesnośredniowieczne "Szaniec", budynek szkoły z 1919 roku, punkty widokowe, przełom Ruźca.

Żałe - 5 km. z Somsior przez Radzynek. Po drodze starodrzew w Radzynku, punkty widokowe. W Żałem grodzisko wczesnośredniowieczne "Kopiec", kościół parafialny z 1937 roku, cmentarz z końca XIX w., cztery jeziora, przełom Ruźca.

Studzianka - 2,5 km. z Żałego nad jez. Bobrówiec, punkty widokowe, kaplica odpustowa z 1704 roku, Cudowne źródełko, pomnikowe lipy, grodzisko z XV wieku nad jez. Kleszczyńskim.

Powrót ze Studzianki - przez Mościska do Ostrowitego, po drodze "Babia Góra" osada średniowieczna nad jez. Ostrowickim.

Łączna długość trasy - 33 km.

Przez teren gminy przebiega również zielony szlak turystyczny, który obejmuje miejscowości: Brzuze - Piskorczyn - Ugoszcz - Okonin - Radznek - Żałe - Studzianka- Ostrowite - Gulbiny - Trąbin. Szlak wykracza poza obręb gminy Brzuze obejmując swym zasięgiem wieś Obory położoną w gminie Zbójno.

Długość całego szlaku - ok. 30 km.

Gmina Brzuze może być też bazą wypadową do zwiedzania okolic: Rypin (10 km), Brodnica (30 km), Golub Dobrzyń (15 km), Toruń (55 km), Obory (6 km), Szafarnia (10 km), Radziki Duże (15 km), Skępe (30 km).

źródła: foldery wydane przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu, autor: Henryk Miłoszewski oraz materiały ze strony http://www.brzuze.pl/wal_turyst.htm

Trasa szlaku TO-4521z:
 • 0.0 km Brzuze
 • 1.5 km Piskorczyn
 • 3.5 km Ugoszcz
 • 5.5 km Julianowo
 • 7.5 km Okonin
 • 9.0 km Obory
 • 13.0 km Jezioro Parowskie
 • 15.0 km Radzynek
 • 16.5 km Jezioro Żalskie Duże (Wielgie)
 • 18.0 km Żale
 • 19.5 km Jezioro Bobrowiec
 • 20.5 km Studzianka
 • 21.5 km Przyrowa - Mościska
 • 24.0 km Ostrowite
 • 29.0 km Gulbiny
 • 32.0 km Trąbin
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Oferty PUP
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę