Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 października 2017

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Szlaki turystyczne w powiecie golubsko - dobrzyńskim

Urozmaicone ukształtowanie terenu powiatu, zwłaszcza w dolinie rzeki Drwęcy i jej dopływów oraz duża lesistość i ilość nieutwardzonych dróg, stwarzają dla wypoczywających doskonałe warunki dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Przez teren powiatu przechodzą cztery oznakowane szlaki piesze oraz jeden rowerowy. Pierwszy biegnie malowniczą doliną rzeki Drwęcy, oznaczony jest kolorem żółtym (szlak międzynarodowy E-11 im. Franciszka Łęgowskiego). Drugi (o długości całkowitej 71 km i oznaczeniu w rejestrze TO 1998z), oznaczony kolorem zielonym, biegnie przez niewielki, północny skrawek gminy z Jabłonowa Pomorskiego do Ciechocina przez położone na terenie gminy wsie Gajewo, Skępsk i Olszówkę. Trzeci szlak - niebieski (Chełmża, Mirakowo, Gronowo, Ciechocin - szlak ozn. TO-2219) rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Chełmży na ul. Dworcowej i przebiega na długości 40 km. Z początku prowadzi wzdłuż brzegu jez. Chełmżyńskiego w niezalesionym terenie aby w końcowym etapie zwrócić wędrującym uwagę na piękne meandry rz. Drwęcy. Kolejny szlak - zielony, obejmuje miejscowości: Brzuze - Piskorczyn - Ugoszcz - Okonin - Radznek - Żałe - Studzianka - Ostrowite - Gulbiny - Trąbin. Całkowita długość trasy to 33km (ozn. w rejestrze TO-4521z). I wreszcie szlak rowerowy (o długości 130 km, zanotowany w rejestrze pod nr TO - 7003), oznaczony także zielonym kolorem, biegnie środkiem gminy z Torunia do Radomna (gmina Nowe Miasto Lubawskie) poprzez Elgiszewo, Okonin (obie w sąsiedniej gminie Ciechocin), Olszówkę, Golub-Dobrzyń, Sadykierz, Szafarnię, Płonne i dalej do Radzik Dużych (cztery ostatnie miejscowości położone w gminie Radomin).

Źródło: www.pttk.torun.pl

Autor: Henryk Miłoszewski

 

Rowerowe szlaki turystyczne

Szlak rowerowy zielony Toruń - Radomno, ozn. TO 7003
Trasa: Toruń - Lubicz - Ciechocin - Golub-Dobrzyń - Szafarnia
- Radziki Duże - Gorczenica - Brodnica - Pokrzydowo - Radomno
Długość trasy: 130 km

Opis trasy + galeria zdjęć - kliknij

Piesze szlaki turystyczne

Szlak im. F. Łęgowskiego
(Toruń - Radomno, nr KP 231 - fragment międzynarodowego szlaku E 11)
Trasa: Toruń - Kaszczorek - Złotoria - Brzozówka - Szembekowo - Ciechocin - Ruziec - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Płonne - Rodzone - Tomkowo - Kierz Radzikowski - Radziki Duże - Kupno - Słoszewy - Mszano - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Mariany - Bachotek - Ostrowite - Osetno - Łąkorek - Skarlin - Lekarty - Gryżliny - Radomno
Długość trasy: 160 km

Opis trasy - kliknij

Szlak zielony, ozn. TO 1998z
Trasa: Jabłonowo Pomorskie-Rywałd -Łopatki-Wąbrzeźno-Wałycz
-Niedźwiedź-Radowiska Wielkie -Piątkowo-Pluskowęsy-Podborek
-Kowalewo Pomorskie-Gajewo-Okonin-Elgiszewo-Ciechocin
Długość trasy: 71km
 

Szlak - niebieski, ozn. TO-2219
Trasa: Chełmża, Mirakowo, Gronowo, Ciechocin
Długość trasy: 40km

Opis trasy - kliknij

Szlak zielony, ozn. TO-4521z
Trasa: Brzuze - Piskorczyn - Ugoszcz - Okonin - Radznek - Żałe - Studzianka - Ostrowite - Gulbiny - Trąbin
Długość trasy: 33km

Opis trasy - kliknij

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę