Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 kwietnia 2018

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Szlaki turystyczne w powiecie golubsko - dobrzyńskim

Urozmaicone ukształtowanie terenu powiatu, zwłaszcza w dolinie rzeki Drwęcy i jej dopływów oraz duża lesistość i ilość nieutwardzonych dróg, stwarzają dla wypoczywających doskonałe warunki dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Przez teren powiatu przechodzą cztery oznakowane szlaki piesze oraz jeden rowerowy. Pierwszy biegnie malowniczą doliną rzeki Drwęcy, oznaczony jest kolorem żółtym (szlak międzynarodowy E-11 im. Franciszka Łęgowskiego). Drugi (o długości całkowitej 71 km i oznaczeniu w rejestrze TO 1998z), oznaczony kolorem zielonym, biegnie przez niewielki, północny skrawek gminy z Jabłonowa Pomorskiego do Ciechocina przez położone na terenie gminy wsie Gajewo, Skępsk i Olszówkę. Trzeci szlak - niebieski (Chełmża, Mirakowo, Gronowo, Ciechocin - szlak ozn. TO-2219) rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Chełmży na ul. Dworcowej i przebiega na długości 40 km. Z początku prowadzi wzdłuż brzegu jez. Chełmżyńskiego w niezalesionym terenie aby w końcowym etapie zwrócić wędrującym uwagę na piękne meandry rz. Drwęcy. Kolejny szlak - zielony, obejmuje miejscowości: Brzuze - Piskorczyn - Ugoszcz - Okonin - Radznek - Żałe - Studzianka - Ostrowite - Gulbiny - Trąbin. Całkowita długość trasy to 33km (ozn. w rejestrze TO-4521z). I wreszcie szlak rowerowy (o długości 130 km, zanotowany w rejestrze pod nr TO - 7003), oznaczony także zielonym kolorem, biegnie środkiem gminy z Torunia do Radomna (gmina Nowe Miasto Lubawskie) poprzez Elgiszewo, Okonin (obie w sąsiedniej gminie Ciechocin), Olszówkę, Golub-Dobrzyń, Sadykierz, Szafarnię, Płonne i dalej do Radzik Dużych (cztery ostatnie miejscowości położone w gminie Radomin).

Źródło: www.pttk.torun.pl

Autor: Henryk Miłoszewski

 

Rowerowe szlaki turystyczne

Szlak rowerowy zielony Toruń - Radomno, ozn. TO 7003
Trasa: Toruń - Lubicz - Ciechocin - Golub-Dobrzyń - Szafarnia
- Radziki Duże - Gorczenica - Brodnica - Pokrzydowo - Radomno
Długość trasy: 130 km

Opis trasy + galeria zdjęć - kliknij

Piesze szlaki turystyczne

Szlak im. F. Łęgowskiego
(Toruń - Radomno, nr KP 231 - fragment międzynarodowego szlaku E 11)
Trasa: Toruń - Kaszczorek - Złotoria - Brzozówka - Szembekowo - Ciechocin - Ruziec - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Płonne - Rodzone - Tomkowo - Kierz Radzikowski - Radziki Duże - Kupno - Słoszewy - Mszano - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Mariany - Bachotek - Ostrowite - Osetno - Łąkorek - Skarlin - Lekarty - Gryżliny - Radomno
Długość trasy: 160 km

Opis trasy - kliknij

Szlak zielony, ozn. TO 1998z
Trasa: Jabłonowo Pomorskie-Rywałd -Łopatki-Wąbrzeźno-Wałycz
-Niedźwiedź-Radowiska Wielkie -Piątkowo-Pluskowęsy-Podborek
-Kowalewo Pomorskie-Gajewo-Okonin-Elgiszewo-Ciechocin
Długość trasy: 71km
 

Szlak - niebieski, ozn. TO-2219
Trasa: Chełmża, Mirakowo, Gronowo, Ciechocin
Długość trasy: 40km

Opis trasy - kliknij

Szlak zielony, ozn. TO-4521z
Trasa: Brzuze - Piskorczyn - Ugoszcz - Okonin - Radznek - Żałe - Studzianka - Ostrowite - Gulbiny - Trąbin
Długość trasy: 33km

Opis trasy - kliknij

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę