Treść strony: Komunikaty Starosty ws. aktualnej sytuacji epidemicznej

Aktualne komunikaty dostępne są na profilu fb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu pod adresem: 

https://www.facebook.com/kryzysgd/

 

Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce w formie wizualizacji dostępna jest na stronie:

https://pokazwirusa.pl/