Powiat Golubsko - Dobrzyński

Strona główna

Szybkie linki

Ułatwienia dostępności

Linki

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Strona Główna

Treść strony

LGD "Dolina Drwęcy" zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne!
2019.11.29
-

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego będzie możliwość uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR LGD "Dolina Drwęcy", przedstawiona zostanie również oferta OWES TŁOK. Spotkanie ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków / szkoleniach / działaniach animacyjnych, w ramach ich promocji. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia br. w restauracji "Kaprys", w godz. 10.00-14.00.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w grudniu 2019
2019.11.29
-

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zaproszenie na koncert Mikołajkowy w Domu Kultury
2019.11.29
-

Serdecznie zapraszamy na koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Koncert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 17:00.
Wstęp wolny!

XVIII sesja Rady Powiatu
2019.11.28
-

Kolejna, XVIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 27 listopada br. Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i służb mundurowych. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwał, na mocy których m.in. wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu i w podziale środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ustalili rozkład pracy aptek na rok 2020 oraz wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego, za usuwanie i przechowywanie pojazdów i za usuwanie i przechowywanie obiektów pływających. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie samorządu do kolejnego unijnego projektu edukacyjnego oraz na zwiększenie dofinansowania na realizację inwestycji drogowej, a także określili zasady rozliczania wymiaru godzin pracy nauczycieli.

Prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2019.11.25
Prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego

Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego. W szkołach nie sposób nie zauważyć efektów tego wsparcia. Mowa o projekcie pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” w ramach działania 10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt złożony w kwietniu br. przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji. W dniu 22 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Franciszek Gutowski starosta golubsko-dobrzyński wraz z Panią Danutą Malecką wicestarostą oraz Panem Zbigniewem Szyjkowskim skarbnikiem powiatu złożyli podpisy na długo oczekiwanej umowie.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
2019.11.21
-

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim osobom zatrudnionym w jednostkach pomocy społecznej serdeczne podziękowania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wytrwałości pracę. Pracownik socjalny nie jest tylko określeniem profesji. Za tymi słowami kryje się serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale też ogromna odpowiedzialność za los człowieka. Pomoc z Państwa strony sprawia, że ludzie odzyskują wiarę w swoją przyszłość i dlatego służba na rzecz potrzebujących budzi szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa. Życzymy Państwu utrzymania wysokiego poziomu pracy zawodowej, entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań, satysfakcji oraz pomyślności w życiu prywatnym.

Zaproszenie do komisji konkursowej
2019.11.21
Zaproszenie do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji
2019.11.20
-

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 r., godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. 

Aktualności

2019.12.13   |   Informacja

2019.12.12   |   Komisja konkursowa

-

Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2020-2022”, skład ww. Komisji został ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1, 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). Stosowną decyzję w tym zakresie podjął Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 39/90/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.

2019.12.12   |   Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

-

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia 2019 r., godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

2019.12.11   |   Koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

-

Dnia 9 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Wydarzenie to zgromadziło licznie przybyłych gości: uczniów szkoły, ich rodziny oraz nauczycieli. Powiat reprezentowała Pani Wicestarosta Danuta Malecka, która przygotowała dla młodych artystów słodki upominek. Na widowni obecni byli również Dyrektor Domu Kultury Pan Artur Niklewicz oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2019.12.10   |   Zaproszenie na wieczornicę z okazji 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

-

Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim zaprasza na wieczornicę upamiętniającą 38. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Okolicznościowe spotkanie odbędzie się 12 grudnia o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. W programie m.in. montaż poetycko-muzyczny, przygotowany przez młodzież oraz koncert piosenek z okresu stanu wojennego w wykonaniu Piotra Grzyba i Artura Kaliszewskiego

2019.12.10   |   II Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”

-

Kompozytor podczas wakacji spędzonych w posiadłości Dziewanowskich w 1824 i 1825 roku ujawnił swój talent literacki, opisując wrażenia z wizyty na dobrzyńskiej wsi w humorystycznym „Kurierze Szafarskim”. Miał wówczas zaledwie 14 i 15 lat, dlatego konkurs jest skierowany do uczniów klas 7-8 z terenu województwa kujawsko-pomorskiego., którzy są w wieku zbliżonym do Fryderyka Chopina i wykazują podobną pasję do pisania. Celem II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Szkół Podstawowych “Słowem o Szafarni” jest zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni.

2019.12.10   |   Informacja o pracy Urzędu w dniach 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż Wydziały Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, poza Wydziałem Komunikacji Transportu i Dróg, w dniu 24 grudnia 2019 r. (wigilia) czynne będą do godz. 12:00, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. (sylwester) pracować będą do godz. 13:00.  Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. zamieszczamy poniżej.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w dniu 24 grudnia br., sprawy związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów realizować będzie do godziny 11:00, natomiast odbiór dowodu rejestracyjnego stałego, zgłoszenia zbycia oraz wpis adnotacji będzie możliwy do godziny 11:50. Ponadto informujemy, że dnia 31 grudnia br., z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdów będzie możliwe do godziny 11:00. Sprawy związane z odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych, zgłoszeniem sprzedaży oraz wpisem adnotacji będzie można załatwić do godziny 12:30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

2019.12.10   |   Kondolencje

-

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pana Dariusza Górskiego Wójta Gminy Wąpielsk z powodu śmierci Taty.

2019.12.06   |   41. „Mikołajkowy Turniej Szachowy”

-

W Nowym Mieście Lubawskim odbył się 41. „Mikołajkowy Turniej Szachowy” dla dzieci i młodzieży. Startowało 77 ,,miłośników królewskiej gry” z województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Wśród uczestników turnieju były również dzieci z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

2019.12.04   |   Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

-

W dniu 3 grudnia 2019 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

2019.12.03   |   Informacja o pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu w Wigilię i w Sylwestra

Uwaga

UWAGA. Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynny w godz. od 8:00 do 12:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019.12.02   |   Charytatywny Bieg Mikołajkowy

-

Głównym celem biegu jest wsparcie finansowe akcji RAZEM DLA HOSPICJUM W GŁOGOWIE i promocja aktywności fizycznej, a także wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wielgiem. 

Akcję wspiera Firma Gra-Mar, która zadeklarowała wsparcie i wpłatę na powyższy cel w wysokości 5 zł od KAŻDEGO uczestnika. 

Uczestnictwo:
• W biegu może wystartować każdy , kto wypełni kartę uczestnictwa oraz uiści wpisowe – minimum 10 zł - zbierane do specjalnie oznaczonej skarbonki - w całości przeznaczone dla Hospicjum i SOSW w Wielgiem
• Zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół, w dniu zawodów na terenie CRiS od godziny 17:15.

Wydarzyło się

 • 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce
  100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce
 • Spokojnie, to tylko ćwiczenia!
  Spokojnie, to tylko ćwiczenia!
 • Myśliwi świętowali 70-lecie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 "ŻBIK"
  Myśliwi świętowali 70-lecie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 "ŻBIK"
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Oferty PUP
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę