Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Co roku w trzeci czwartek listopada (21.11.2019 r.) obchodzimy Światowy Dzień Rzucania PaleniaTytoniu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie, każdego roku ponad 8 milionów ludzi umiera z powodu palenia papierosów. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć. Ideą tego Dnia jest zwrócenie uwagi nie tylko na szkodliwość palenia tytoniu, ale także zaapelowanie do palaczy o podjęcie decyzji mających na celu wyzwolenie się
z uzależnienia, jakim jest nikotynizm.

Dym tytoniowy zawiera 7 tysięcy szkodliwych substancji, z których ponad 70 to substancje rakotwórcze. Liczne badania naukowe potwierdzają, że substancje te trafiają do krwiobiegu palaczy i są rozprowadzane po całym organizmie wywierając szkodliwy wpływ na wszystkie jego funkcje. Ponadto, nikotyna znajdująca się w dymie tytoniowym ma silne działanie uzależniające.Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze.Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce.

Jak wynika z najnowszych badań Kantar Polska dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jednoznacznie odnotowano tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21%
w 2019 roku oraz zaobserwowano wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważono spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Zadziwiającym jest fakt, że większość społeczeństwa doskonale wie, iż palenie jest szkodliwe,
a mimo to według badań Kantar Polska 2019:

– w dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy;

– tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących: 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast
w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy;

– 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń;

– mimo zakazu reklamy aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów.

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska. Z tej okazji, w dniu 13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Klonowie (gmina Zbójno) odbyło się  spotkanie edukacyjne w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.Podczas  spotkania z uczniami, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat negatywnych skutków zdrowotnych palenia tytoniu. Kolejnym etapem spotkania była przygotowana przez uczniów część artystyczna, w tym scenki profilaktyczne  przedstawiające zagrożenia zdrowotne związane z uzależnieniem od tytoniu.

Jak zaznacza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu:-Rzucanie palenia to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów, czasami wymagających powtórzeń. Niektórzy przestają palić pod wpływem chwili, inni potrzebują głębokiego namysłu, długich przygotowań, specjalnych okoliczności, czy pomocy lekarza. Jednak z racji tego szczególnego dnia zachęcam wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością, jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia na całe życie – apeluje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu.

 

  • sanepid
  • plakat
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę