Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 8 grudnia 2019

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dnia 11 listopada 2019 r. obchodziliśmy 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wicestarosta Danuta Malecka, Sekretarz Katarzyna Orłowska i Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski oddali hołd tym, którzy walczyli i oddali życie za wolność i niepodległość naszego kraju składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta przedstawicieli samorządów, pocztów sztandarowych, orkiestry OSP Golub-Dobrzyń do kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu, gdzie rozpoczęła się msza święta
w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. Kanonika Andrzeja Zblewskiego Proboszcza parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu oraz ks. Kanonika Jarosława Kuleszę Proboszcza parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Dobrzyniu nad Drwęcą.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Przywrócić Pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu odsłonięta została a następnie poświęcona tablica ku czci dr Franciszka Ciszewskiego, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 1919-1920 był burmistrzem Dobrzynia n/Drwęcą. Ponadto
w 1919 roku Pan Franciszek Ciszewski brał udział wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Założył własny komitet wyborczy, który wszedł w skład Związku Ludowo-Narodowego. Wygrał wybory i uzyskał mandat posła jednak po kilku dniach zrzekł się go.

W kolejnej części programu liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikami pamięci narodowej. Uroczystość z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

 

(APa)

 

 

 

 • 11111
 • IMG_1446
 • IMG_1500
 • IMG_1505
 • IMG_1624
 • IMG_1628
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Portal Aktywna Wieś
 • Oferty PUP
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę