Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 17 listopada 2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
 

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu nawiązał współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. W piątek (25.10) w szkole odbyły się pierwsze warsztaty „Zostań Odkrywcą Miejsc Pamięci Narodowej”. Przeprowadzili je pracownicy IPN z Łodzi oraz Bydgoszczy.

Na początku uczniowie zapoznali się z pracą Okręgowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, podstawową terminologią z zakresu pracy na rzecz upamiętnienia, a także przybliżone zostały im wybrane miejsca pamięci narodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas drugiego etapu uczestnicy warsztatów dyskutowali na tematy związane upamiętnianiem walk i męczeństwa. Uczniowie rozważali m.in. czy wszystkie formy upamiętnień są etycznie dopuszczalne, czy upamiętniane wydarzeń i postaci historycznych ma wpływ na stosunki Polski z innymi krajami, a także czy nowoczesne formy komemoracji lepiej oddziałują na odbiorców niż formy tradycyjne. W rozmowie nie zabrakło ciekawych uwag i spostrzeżeń młodzieży. Wielu uczniów było zdania, iż formy upamiętniania bohaterów i wydarzeń historycznych powinny być stale unowocześniane.

Ostatnią częścią warsztatów była krzyżówka, której pytania nawiązywały do losów państwa polskiego w czasie drugiej wojny światowej.  Jej tematyka nie była przypadkowa. W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę rozpoczęcia tego globalnego konfliktu zbrojnego.

Zadaniem młodzieży jest teraz przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących Miejsc Pamięci Narodowej w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zostaną one zaprezentowane pracownikom IPN. Nagrodą za udział w projekcie będzie wycieczka historyczna, która odbędzie się wiosną przyszłego roku.  W projekcie bierze udział klasa IV Technikum Ekonomicznego, pod opieką nauczyciela historii Szymona Wiśniewskiego. Co ciekawe golubska szkoła jest jedyną placówką, spoza województwa łódzkiego, która bierze udział w tym projekcie.

Wcześniej w szkole odbyły się natomiast lekcję z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez IPN dotyczących tzw. „Zbrodni Pomorskiej” z 1939 roku.

  • IMG_20191025_124238
    Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Oferty PUP
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę