Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 17 listopada 2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada, biorąc pod uwagę poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w dniu 26 października 2019 r. (sobota), w godzinach od 8.00 do 14.00, będzie możliwość nieodpłatnego wyregulowania oraz sprawdzenia oświetlenia pojazdów, sprawdzenia układu hamulcowego oraz zawieszenia pojazdów. Akcja zostanie przeprowadzona w następujących stacjach diagnostycznych powiatu golubsko-dobrzyńskiego:

 

AUTO-ZARĘBSKI

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Stefan Zarębski,

ul. Szosa Rypińska 32 A,

87-400 Golub-Dobrzyń,

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

„DREWMOT” Agnieszka Szymańska,

ul. Sokołowska 23,

87-400 Golub-Dobrzyń,

 

EROL Elżbieta Radecka

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Sokołowska 7

87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

Zakład Usługowo-Handlowy

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Józef Stuczyński,

ul. Brodnicka 23,

87-410 Kowalewo Pomorskie.

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę