Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 16 października 2019

Imieniny

Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

XVI sesja Rady Powiatu.

 

Kolejna, XVIsesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 25 września br.Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i  służb mundurowych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwały na mocy których m.in.  wprowadzili bieżące zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej i w tegorocznym budżecie Powiatu, rozpatrzyli dwie skargi, wyrazili zgody na przekazanie w zarząd, wynajem i dzierżawę powiatowych nieruchomości oraz uregulowali treść dokumentów finansowych dotyczącą powstania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie  z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podejmowanych działań między sesjami.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji radni szczegółowo zapoznali się z realizacją budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w I półroczu 2019 roku oraz z kształtowaniem się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Natomiast sprawozdanie finansowe z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018 złożył prezes spółki Michał Kamiński.

Przyjemnym akcentem obrad było wręczenie 20 uczniom jednorazowych stypendiów Starosty dla uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

O stypendystach piszemy tutaj https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4838,stypendia

Na zakończenie obrad głos zabrał

Transmisja z obrad sesji tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=3-kVVWPHUiI

Podjęte na XVI sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • IMG_0062
 • IMG_0063
 • IMG_0064
 • IMG_0067
 • IMG_0071
 • IMG_0073
 • IMG_0240
 • IMG_0244
 • IMG_0245
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę