Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Uroczystość powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim

Treść strony

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Pan Krzysztof Sypek odebrał z rąk Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego akt powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim na okres 5-ciu lat szkolnych. W uroczystości udział wzięła również Pani Danuta Malecka – Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pani Małgorzata Piaskowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W związku z ogłoszeniem konkursu w dniu 27 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie w zakresie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. Komisja konkursowa, powołana do przeprowadzenia konkursu, jednogłośnie wybrała Pana Krzysztof Sypka, jako kandydata na stanowisko dyrektora szkoły muzycznej w Kowalewie Pomorskim.

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs, co skutkowało powierzeniem Panu Krzysztofowi Sypkowi stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. Panu Dyrektorowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 • 1a
 • 2a
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę