Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 12 grudnia 2019

Imieniny

Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH NADZOROWANYCH  PRZEZ   STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

1.Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"
ul. Jana Pawła II 2
87-400 Kowalewo Pomorskie

2.Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"
Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

3.Uczniowski Klub Sportowy "SATURN"
Szkoła Podstawowa im. T. Jędryczki
Ostrowite 42

4.Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYK"
ul. Jana Pawła II 2
87-410 Kowalewo Pomorskie

5.Uczniowski Klub Sportowy "ALFA"
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

6.Uczniowski Klub Sportowy "ORLĘTA"
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi
87-408 Ciechocin

7.Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"
Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub-Dobrzyń

8.Uczniowski Klub Sportowy "BIEGANIE.PL"
Zespół Szkół w Działyniu
87-645 Zbójno

9.Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
ul. Brodnika 1
87-400 Golub-Dobrzyń

10.Uczniowski Klub Sportowy  "AREZ"
Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87-400 Golub-Dobrzyń

11.Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"
Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

12.Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP-GD"
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
ul. Zamkowa 19
87-400 Golub-Dobrzyń

13.Uczniowski Klub Sportowy "INTEGRA"
Zespół Szkół Nr 3
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub-Dobrzyń

14.Ludowy Klub Sportowy "GRODNO"
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Nowogród 32
87-400 Golub-Dobrzyń

15.Uczniowski Klub Sportowy "KOPERNIK"
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń

16.Uczniowski Klub Sportowy "KLONOWO"
Szkoła Podstawowa
Klonowo 62
87-645 Zbójno

17.Uczniowski Klub Sportowy "JASTRZĄB WĘGIERSK"
Węgiersk 95
87-400 Golub-Dobrzyń

18.Uczniowski Klub Sportowy "RYCERZ"
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Oferty PUP
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę