Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zapraszamy do uczestnictwa w wojewódzkich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości odbędą się 1 września pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu. 28 sierpnia współorganizatorzy obchodów, podczas konferencji dla mediów, która odbyła się przed pomnikiem, przedstawili ich szczegóły.

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyjmą w tym roku wyjątkowy charakter ze względu na miejsce, w którym się spotkamy. Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, który stanął w Toruniu w październiku ubiegłego roku, przypomina o tysiącach mieszkańców Pomorza, którzy zostali zamordowani przez Niemców w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Główne uroczystości zainauguruje o godzinie 9 msza polowa w intencji ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. Po niej odbędą się modlitwa ekumeniczna oraz ceremonia wojskowa: złożenie meldunku,  podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. W głównej części uroczystości będzie uczestniczyć 500 harcerzy, 100 żołnierzy WOT, ok. 30 przedstawicieli wojsk amerykańskich. Całość odbędzie się przy udziale wojskowej asysty honorowej wystawionej przez Garnizon Toruń. Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili swoją obecność na uroczystości jest także Jim Leishman - Provost szkockiego hrabstwa Fife, który wraz z delegacją będzie gościł w naszym regionie kilka dni. Po obchodach zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek, zorganizowany na terenie Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej–Prüfferowej.

Tego samego dnia o godzinie 4.45 blisko 800 harcerzy złoży apel pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Delegaturę w Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie koncert „Missa pro pace” Wojciecha Kilara w wykonaniu zespołu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i Singakademie Frankfurt (Oder) pod batutą Rudolfa Tierscha, który zostanie wykonany 31 sierpnia w kościele pw. św. Mikołaja w Poczdamie oraz 1 września w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Częścią obchodów będą także: inscenizacja historyczna „Obrona toruńskich mostów 1939” 6 września na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, konferencja popularnonaukowa w Zespole Szkół Popularnonaukowych w Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki) 9 września oraz konferencja „Wobec wyzwań wojny i pokoju – gen. Władysław Sikorski i Kujawy” w Ośrodku Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu (powiat inowrocławski), która odbędzie się 28 września.

W ramach wojewódzkich obchodów rocznicy II wojny światowej wczoraj (27 sierpnia) przedstawiciele samorządu województwa, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Dworu Marzeń w Sielcu podpisali porozumienie w sprawie zachowania dziedzictwa adm. Józefa Unruga – obrońcy polskiego wybrzeża z 1939 r. „Kujawsko-pomorskie dziedzictwo admirała Unruga

Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, przy którym odbędą się uroczystości, upamiętnia ofiary antypolskiej akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej przez Niemców na Pomorzu w 1939 roku.  Jesienią tego roku, wkrótce po napaści Niemiec na Polskę, okupanci przystąpili do ludobójczej akcji „odpolszczania” tej części polskich ziem, którą przyłączono do III Rzeszy. Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej, przede wszystkim inteligencji oraz osób zaangażowanych w umacnianie polskości, pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego – liczbę ofiar, wśród których były też kobiety i dzieci, szacuje się na co najmniej 30 tysięcy. Sprawcami mordów byli miejscowi Niemcy zrzeszeni w organizacji Selbstschutz Westpreussen, nadzorowani przez SS. Większość z nich uniknęła odpowiedzialności. W hołdzie dla ofiar tych tragicznych wydarzeń powstał w Toruniu Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, odsłonięty w ubiegłym roku przy wydatnym udziale społeczności kujawsko-pomorskich i pomorskich gmin. U jego stóp zgromadzono ziemię z ponad 400 zlokalizowanych miejsc kaźni Polaków, rozsianych na terenie całego Pomorza.

Współorganizatorami obchodów są Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Ks. bp Wiesław Śmigiel Ordynariusz Diecezji Toruńskiej i płk. Dariusz Adamczyk Dowódca Garnizonu Toruń.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Plakat_80_rocznica_wybuchu_II_ws
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę