Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 14 listopada 2019

Imieniny

Agaty, Judyty, Damiana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszył nabór do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” .


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

 • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
 • psychospołecznym – m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
 • medycznym – poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
 2. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
 3. osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwością aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrotem do aktywności zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Wsparcie dla osób z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.


Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

 

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej ustalany będzie indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie obejmującym kompleksową rehabilitację. Zachęcamy także do upowszechniania informacji o projekcie wśród potencjalnych beneficjentów.


Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt bezpośrednio z Oddziałem Wielkopolskim PFRON.

Patrycja Królak – Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl.

 

Szczegółowe informacje o projekcie pod adresem: http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę