Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przywrócił w pilotażowym programie pn. „Aktywny samorząd” możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I, Obszaru C – zadanie 1.
Wymagane kryteria:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego  wózka inwalidzkiego.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10 % ceny brutto wózka. 

Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczył, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) będzie pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Jednocześnie informujemy, iż w celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Zatem wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON.


Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
Osoby zainteresowane prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266 e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl


Ponadto przypominamy, iż od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.  osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:
-  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu - Obszar A - zadanie 1
-  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu - Obszar A – zadanie 2
-  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu - Obszar A - zadanie 3
-  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu - Obszar A - zadanie 4
-  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - Obszar B - zadanie 1
-  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania - Obszar B - zadanie 2
-  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku - Obszar B - zadanie 3
-  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób 
z dysfunkcją narządu słuchu - Obszar B - zadanie 4
-  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego 
w ramach programu - Obszar B - zadanie 5
-  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym - Obszar C - zadanie 2
-  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - Obszar C - zadanie 3
-  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV poziomie jakości - Obszar C - zadanie 4
-  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego - Obszar C - zadanie 5
-  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - Obszar D.

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę