Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Sołtys wsi Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa wraz z radą sołecką i mieszkańcami zaprosili gości na uroczysty odbiór dwóch zmodernizowanych dróg. Podwójne świętowanie, które miało miejsce w dniu 13 lipca br. dotyczyło drogi gminnej relacji Sierakowo-Martyniec oraz drogi powiatowej Sierakowo- Ryńsk. Przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych na obu drogach wygrała firma Wilczyński&Wilczyński z Rogowa.
Droga gminna Sierakowo-Martyniec służy głównie jako droga dojazdowa do pól i gruntów rolnych oraz do nieruchomości, w związku z czym, samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie uzyskał dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 48.000,00 zł. Modernizację drogi gminnej wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. W 2018 roku zmodernizowano odcinek drogi o długości 855,26 m, zaś w 2019 r. odcinek o długości 1.215,08 m. Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 mln zł. 

Droga powiatowa Sierakowo-Ryńsk ta inwestycja obejmowała remont 1.225,00 m. odcinka drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 554. Zakres wykonanych robót drogowych polegał na przeprowadzeniu remontu istniejącej nawierzchni drogi z wykonaniem nowych warstw bitumicznych oraz remontu nawierzchni poboczy wraz z istniejącymi wjazdami. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości oraz jakości życia mieszkańców Powiatu. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 543 020,40 zł.

Zadowoleni mieszkańcy zaprosili do wspólnego świętowania władze samorządu Gminy Kowalewo Pomorskie - Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Orłowskiego i radnych. Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski oraz radni powiatowi Tomasz Zwoliński i Roman Ratyński, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Trojanowski, którzy dokonali przecięcia wstęgi.
Uroczystego poświęcenia obu dróg dokonał ks. Dziekan Piotr Igielski.
 

 • sierakowo_07_2019_00001
 • sierakowo_07_2019_00002
 • sierakowo_07_2019_00003
 • sierakowo_07_2019_00004
 • sierakowo_07_2019_00005
 • sierakowo_07_2019_00006
 • sierakowo_07_2019_00007
 • sierakowo_07_2019_00009
 • sierakowo_07_2019_00010
 • sierakowo_07_2019_00011
 • sierakowo_07_2019_00012
Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę