Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

Starosta Golubsko-Dobrzyński z wotum zaufania i absolutorium

 

Na XIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu, która miała miejsce 26 czerwca br., zapadło kilka istotnych decyzji. Starosta Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu mogą być szczególnie zadowoleni z otrzymanego bez głosu sprzeciwu wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Wotum zaufania to nowość. Ten sposób oceny działań władz powiatu zrealizowano po raz pierwszy. Podstawą do jego udzielenia jest „Raport o stanie powiatu w 2018 roku”. 130-stronicowy dokument zawiera kompleksowe podsumowanie zeszłorocznych działań w takich obszarach jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura i opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powiatu mieli 25 dni na szczegółowe zapoznanie się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do udziału w debacie nad tym dokumentem.

 

W swoim wystąpieniu Starosta Franciszek Gutowski podziękował radnym, pracownikom starostwa i jednostek podległych oraz wójtom i burmistrzom za współpracę. Natomiast Skarbnik Zbigniew Szyjkowski złożył sprawozdanie finansowe Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

 

W podziękowaniu Pan Starosta jak i Pan Skarbnik odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego i Wiceprzewodniczących: Stefana Borkowicza i Mariana Wrzesińskiego gratulacje i kwiaty. Do życzeń przyłączyli zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.

 

W trakcie sesji miłym przerywnikiem obrad były podwójne gratulacje dla Pana Piotra Wiśniewskiego Dyrektora z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, które przekazali Starosta Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka i Przewodniczący Rady Andrzej Grabowski. Okazją do życzeń dla Piotra Wiśniewskiego było ponowne zwycięstwo w konkursie na dyrektora ww. placówki oraz uplasowanie się Zespołu Szkół nr 1 na 3 lokacie w rankingu placówek oświatowych posiadających najwięcej laureatów turniejów i konkursów ogłaszanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

(KK)

 • budzet_123_00001
 • budzet_123_00002
 • budzet_123_00003
 • budzet_123_00004
 • budzet_123_00005
 • budzet_123_00006
 • budzet_123_00007
 • budzet_123_00008
 • budzet_123_00009
 • budzet_123_00010
 • budzet_123_00011
 • budzet_123_00012
 • budzet_123_00013
 • budzet_123_00014
 • budzet_123_00015
 • budzet_123_00016
 • budzet_123_00017
 • budzet_123_00018
 • budzet_123_00019
 • budzet_123_00020
 • budzet_123_00021
 • budzet_123_00022
 • budzet_123_00023
 • budzet_123_00024
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Oferty PUP
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę