Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Wizyta delegacji powiatu golubsko-dobrzyńskiego w Plunge

W dniach 14 – 17 czerwca 2019r. na zaproszenie Mera Rejonu Plunge Audriusa Klisonisa, delegacja powiatu golubsko-dobrzyńskiego ze starostą Franciszkiem Gutowskim na czele, przebywała na Litwie.

Wśród wielu zaproszonych gości były także delegacje z innych państw współpracujących z Plunge, między innymi Łotysze, Czesi, Niemcy, Norwegowie, Estończycy, Rosjanie, Szwedzi oraz Gruzini. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami samorządów, oświaty, zdrowia i instytucji kultury.

Podczas Święta Miasta Plunge odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące m.in. Festiwal folklorystyczny, spektakularna parada spacerowa firm, organizacji i uczestników Festiwalu, w  tym m.in. wszystkich delegacji międzynarodowych, festiwal orkiestr oraz międzynarodowy turniej piłki nożnej „Plunge 2019”.

W licznych rozmowach gospodarze podkreślali znaczenie partnerstwa, które zaowocowały wielokrotnymi spotkaniami przedstawicieli zarówno w Polsce jak i na Litwie.  Głównym tematem tegorocznej wizyty było omówienie wspólnych projektów partnerskich z wyraźnym podkreśleniem na wymianę młodzieży, a także planów w zakresie realizacji wspólnych, międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Podczas wizyty w Plunge delegacja miała okazję zapoznać się z projektami infrastrukturalnymi oraz w zakresie edukacji i oświaty, jakie zrealizowało Plunge w 2018 i 2019 roku. Były to m.in.: Projekt „Tworzenie nowoczesnych przestrzeni twórczych w Plunge, Projekt „Poprawa jakości edukacji w Plungė”, Projekt pt. "Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego w regionie Południowego Bałtyku”. 

W ramach projektu „Solar Gymnasium” powstały jedne z najbardziej zaawansowanych laboratoriów chemii, fizyki i biologii.  Najbardziej zaawansowana klasa biotechnologii wyposażona została w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności sieci szkolnej” w ramach priorytetu 9 „Edukacja społeczeństwa i wzmocnienie potencjału ludzkiego” dofinansowana ze środków unijnych w ramach EFRR. Wartość projektu wyniosła 294 794,00 EUR.

Za ponad 2 mln. EUR powstał obszar rekreacji i rozrywki w Plungė. Podczas realizacji projektu stworzono obszar aktywnego wypoczynku i rozrywki dla osób w każdym wieku na terenie Pałacu M. Oginskisa. Zainstalowano pola z symulatorami zewnętrznymi, siatkówką plażową, terenem rekreacyjnym, ścieżkami dla pieszych i rowerzystów. Wybudowano parking, infrastrukturę do komunikacji społecznościowej (stoiska informacyjne, ławki itp.); oświetlenie i monitoring. Zrekonstruowano i wyposażono scenę w pomieszczenia do działań społecznych, zorganizowano teren i zieleń. Rezultat projektu - otwieranie lub odnawianie otwartych przestrzeni w obszarach miejskich - 564 809,71 m², budynki użyteczności publicznej lub komercyjne na obszarach miejskich - 551,68 m².

Podczas pobytu na Litwie przedstawiciele powiatu golubsko-dobrzyńskiego odwiedzili również polską szkołę w Trokach, gdzie spotkali się z Dyrektorem szkoły p. Marianem Kuzborskim oraz gronem pedagogicznym. Na ręce Dyrekcji szkoły zostały przekazane 3 tablety ufundowane przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem do nauki dla tamtejszych uczniów i młodzieży. Ponadto wynikiem spotkania są uzgodnienia co do dalszej współpracy, wymiany młodzieży i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

(MN)

 • plunge_2019_00001
 • plunge_2019_00002
 • plunge_2019_00003
 • plunge_2019_00004
 • plunge_2019_00005
 • plunge_2019_00006
 • plunge_2019_00007
 • plunge_2019_00008
 • plunge_2019_00009
 • plunge_2019_00010
 • plunge_2019_00011
 • plunge_2019_00012
 • plunge_2019_00013
 • plunge_2019_00014
 • plunge_2019_00015
 • plunge_2019_00016
 • plunge_2019_00017
 • plunge_2019_00018
 • plunge_2019_00019
 • plunge_2019_00020
 • plunge_2019_00022
 • plunge_2019_00022
 • plunge_2019_00023
 • plunge_2019_00024
 • plunge_2019_00025
 • plunge_2019_00026
 • plunge_2019_00027
 • plunge_2019_00028
 • plunge_2019_00029
 • plunge_2019_00030
 • plunge_2019_00031
 • plunge_2019_00032
 • plunge_2019_00033
 • plunge_2019_00034
 • plunge_2019_00035
 • plunge_2019_00036
 • plunge_2019_00037
 • plunge_2019_00038
 • plunge_2019_00039
 • plunge_2019_00040
 • plunge_2019_00041
 • plunge_2019_00042
 • plunge_2019_00043
 • plunge_2019_00044
 • plunge_2019_00045
 • plunge_2019_00046
 • plunge_2019_00047
 • plunge_2019_00048
 • plunge_2019_00049
 • plunge_2019_00050
 • plunge_2019_00051
 • plunge_2019_00052
 • plunge_2019_00053
 • plunge_2019_00054
 • plunge_2019_00055
 • plunge_2019_00056
 • plunge_2019_00057
 • plunge_2019_00058
 • plunge_2019_00059
 • plunge_2019_00060
 • plunge_2019_00061
 • plunge_2019_00062
 • plunge_2019_00063
 • plunge_2019_00064
 • plunge_2019_00065
 • plunge_2019_00066
 • plunge_2019_00067
 • plunge_2019_00068
 • plunge_2019_00069
 • plunge_2019_00070
 • plunge_2019_00071
 • plunge_2019_00072
 • plunge_2019_00073
 • plunge_2019_00075
 • plunge_2019_00076
 • plunge_2019_00077
 • plunge_2019_00078
 • plunge_2019_00079
 • plunge_2019_00080
 • plunge_2019_00081
 • plunge_2019_00082
 • plunge_2019_00083
 • plunge_2019_00084
 • plunge_2019_00085
 • plunge_2019_00086
 • plunge_2019_00087
 • plunge_2019_00088
 • plunge_2019_00089
 • plunge_2019_00090
 • plunge_2019_00091
 • plunge_2019_00092
 • plunge_2019_00093
 • plunge_2019_00094
 • plunge_2019_00095
 • plunge_2019_00096
 • plunge_2019_00097
 • plunge_2019_00098
 • plunge_2019_00099
 • plunge_2019_00100
 • plunge_2019_00101
 • plunge_2019_00102
 • plunge_2019_00103
 • plunge_2019_00104
 • plunge_2019_00105
 • plunge_2019_00106
 • plunge_2019_00107
 • plunge_2019_00108
 • plunge_2019_00109
 • plunge_2019_00110
 • plunge_2019_00111
 • plunge_2019_00112
 • plunge_2019_00113
 • plunge_2019_00114
 • plunge_2019_00115
 • plunge_2019_00116
 • plunge_2019_00117
 • plunge_2019_00118
 • plunge_2019_00119
 • plunge_2019_00120
 • plunge_2019_00121
 • plunge_2019_00122
 • plunge_2019_00123
 • plunge_2019_00124
 • plunge_2019_00125
 • plunge_2019_00126
 • plunge_2019_00127
 • plunge_2019_00128
 • plunge_2019_00129
 • plunge_2019_00130
 • plunge_2019_00131
 • plunge_2019_00132
 • plunge_2019_00133
 • plunge_2019_00134
 • plunge_2019_00135
 • plunge_2019_00136
 • plunge_2019_00137
 • plunge_2019_00138
 • plunge_2019_00139
 • plunge_2019_00140
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Oferty PUP
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę