Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kryształowy „HIT Regionów 2019” Kujaw i Pomorza oraz Pomorza za działania powiatu w zakresie poprawy infrastruktury poprzez gruntowną modernizację placówek oświatowych sprzyjającą atrakcyjności ofert szkolnictwa dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

18 czerwca na zamku w Gniewie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i nadanie tytułów HIT 2019 najciekawszym dokonaniom gospodarczym i samorządowym z terenu województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Podczas gali powiat golubsko-dobrzyński reprezentowała p. Wicestarosta Danuta Malecka oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Barbara Jarmuła, które odebrały z rąk kapituły te prestiżowe wyróżnienie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Kujaw i Pomorza oraz Pomorza 2019 zarekomendowano w siedmiu kategoriach łączenie 285 zgłoszeń. Po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i analizie dokumentacji, każdy uczestnik konkursu był wizytowany i oceniany. Finalnie Kapituły zakwalifikowały 56 zgłoszeń spełniających wymagania regulaminowe. Powiat golubsko-dobrzyński otrzymał zaszczytny tytuł „Kryształowy HIT 2019” - za działania powiatu w zakresie poprawy infrastruktury poprzez gruntowną modernizację placówek oświatowych sprzyjającą atrakcyjności ofert szkolnictwa dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tegorocznej gali uczestniczyło blisko 180 gości, w tym wśród zacnych gości i laureatów pojawił się Ambasador Republiki Mołdawii Jego Ekselencja Iure Bodrug wraz z małżonką oraz Konsul Honorowy Republiki Peru – Stanisław Rakowicz wraz z małżonką.

Dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego to nie pierwsze wyróżnienie HIT, przypomnijmy że w zeszłym roku powiat otrzymał również statuetkę HIT Regionów Kujaw i Pomorza oraz Pomorza w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

W tegorocznym Konkursie z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego Tytuł HIT 2019 otrzymał również Ośrodek Chopinowski w Szafarni – za  Wydarzenie Kulturalne Roku - za 30-letnią działalność na rzecz promowania postaci Fryderyka Chopina i jego związków z regionem kujawsko-pomorskim poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Tytuł II-Stopnia HIT 2019 otrzymał Klub Sportowy “Piłkarz” w Golubiu-Dobrzyniu i Gmina Miejska Golub-Dobrzyń – Działania Organizacyjne Roku - za modelową działalność i osiągnięcia Klubu Sportowego “Piłkarz” w oparciu o blisko 100-letnią tradycję.

 (MN)

 • HIT_2019_00001
 • HIT_2019_00002
 • HIT_2019_00003
 • HIT_2019_00004
 • HIT_2019_00005
 • HIT_2019_00006
 • HIT_2019_00007
 • HIT_2019_00008
 • HIT_2019_00009
 • HIT_2019_00010
 • HIT_2019_00011
 • HIT_2019_00012
 • HIT_2019_00013
 • HIT_2019_00014
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę