Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

SZKOLENIE Z NOWYCH WZORÓW OFERT W KONKURSACH DLA NGO

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ, JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH? ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
„PRZYGOTOWYWANIE OFERT REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WG NOWEGO
WZORU”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 CZERWCA W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

OWES TŁOK zaprasza na szkolenie organizowane w ramach Powiatowego
Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, poświęcone przygotowywaniu ofert
realizacji zadań publicznych wg nowego wzoru.

KIEDY? 19.06.2019, godz. 9.00

GDZIE? Golub-Dobrzyń - Urząd Miasta

KTO PROWADZI? Karolina Cyran-Juraszek, ekspertka z zakresu rozwoju
sektora obywatelskiego

DLA KOGO? Dla członków Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej
oraz zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i
innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu
terytorialnego i grup inicjatywnych z terenu powiatu wąbrzeskiego.

Na zgłoszenia czekamy DO 13.06.2019 na adres joanna.kaminska@tlok.pl

Co roku jednostki samorządu terytorialnego ogłaszają szereg
konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z
zakresu pożytku publicznego. Od 1 marca 2019 r. obowiązują w nich
nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

- jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych wzorach ofert, sprawozdań
i umów - i co to oznacza dla JST i NGO;

- jakie obowiązki spoczywają na JST ogłaszających konkursy, a jakie
na NGO podczas składania oferty, realizacji zadania publicznego i na
etapie sprawozdania się z wykonanych zadań;

- przybliżone zostaną możliwych trudności związanych z nowym
rozporządzeniem - z punktu widzenia JST i NGO.

PRZYJDŹ NA SZKOLENIE I DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY WPROWADZONE
W DOKUMENTACH OFERTOWYCH, CO TO OZNACZA DLA NGO I JAK PRZYGOTOWAĆ
PRAWIDŁOWO OFERTĘ.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Stowarzyszenie TŁOK
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel. 56 655 50 22, 500 127 355

Osoba do kontaktu: Joanna Kamińska

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych

   

9.00-10.30

 • Przywitanie uczestników
 • Przedstawienie celu spotkania i zakresu merytorycznego

10.30-12.30

 • Nowe rozporządzenie / oferta/umowa/sprawozdanie – analiza
 • dokumentów z perspektywy JST i NGO (obowiązki stron)
 • Planowanie finansów w zakresie zlecania zadań w kontekście nowego Rozporządzenia – oferta

12.30-12.50

Obiad

12.50-14.15

 • Planowanie finansów w zakresie zlecania zadań w kontekście nowego Rozporządzenia – narzędzie a monitorowanie wydatków i sprawozdawczość

14.15-14.25

Przerwa kawowa

14.25-15.30

 • Zakończenie spotkania wraz z rekomendacjami dla JST i NGO
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę