Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Erasmus+ podsumowany

Z końcem maja br. w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim zakończyła się realizacja projektu Erasmus+ pn. "Otwarta szkoła i innowacyjni nauczyciele drogą do sukcesu uczniów", finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, kursów językowych i internetowych oraz europejskich mobilności. Na zakończenie w kowalewskiej placówce zorganizowano konferencję, podczas której uczestnicy projektu podzielili się z gośćmi zdobytym doświadczeniem oraz wrażeniami z podroży.

Materiały dostępne w sieci

Wypracowane podczas projektu materiały można znaleźć na blogu pod adresem: zskowalewoerasmus.wordpress.com. Jest to również jeden ze sposobów dzielenia się nauczycieli wiedzą i doświadczeniem. Ponadto 28 maja odbyła się konferencja podsumowująca cały projekt. - Zaprosiliśmy nauczycieli z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a także wąbrzeskiego. Naszym gościem był również burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, swoją obecnością zaszczycili nas ponadto dyrektorzy szkół: ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, SP w Kowalewie Pomorskim, SP w Wielkim Rychnowie, a także dyrektorzy przedszkola i MGOK-u w Kowalewie Pomorskim – mówi autorka projektu Agnieszka Szymańska.

Spotkanie stanowiło okazję dla uczestników projektu do podzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Wystąpienia poszczególnych prelegentów obejmowały wspomnienia nauczycieli Zespołu Szkół z odbytych mobilności, przeprowadzono także warsztaty pn. "Jak napisać wniosek w programie Erasmus+" oraz przykładowe szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy z uczniem. Całość zakończył poczęstunek, będący kulinarną wyprawą po całej Europie. 

Dwa lata z Erasmusem

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się 1 czerwca 2017 i trwały do 31 maja 2019. W tym czasie nauczyciele m.in. uczestniczyli w kursie językowym, prowadzonym w szkole, ponadto zrealizowali 15 tzw. mobilności zagranicznych. - Mobilność to wyjazd obejmujący dokształcanie za granicą – mówi autorka i koordynatorka projektu Agnieszka Szymańska. - W ramach projektu dwóch nauczycieli wyjechało, aby zapoznać się ze specyfiką pracy w szkole na Malcie. Tam podpatrywali dobre praktyki, które można przenieść na nasz polski grunt. Ponadto sześcioro nauczycieli odbyło stacjonarny kurs języka angielskiego oraz tygodniowy kurs tego języka w British Study Centres School of English w Edynburgu. Poza tym troje nauczycieli odbyło kursy metodyczne we Włoszech, Słowenii i Hiszpanii, zaś dwóch pedagogów uczestniczyło w kursach z zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Kursy te odbyły się we Włoszech i na Malcie. Poza tym nauczyciel matematyki dokształcał się z wykorzystania programu GeoGebra, szkolenie odbyło się w Grecji. Natomiast nauczyciel języka angielskiego odbył kurs z języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w Anglii. Jednak erasmusowski projekt to nie tylko wyjazdy. Obejmował również dzielenie się wiedzą, np. podczas spotkań rady pedagogicznej. Należało również zrealizować tygodniowe kursy na platformie Moodle, prowadzone w ramach eTwinningu. Każdy uczestnik projektu ukończył po cztery takie szkolenia. Ich tematyka obejmowała np. wykorzystanie grafiki komputerowej w edukacji, tworzenie i wykorzystywanie w nauczaniu quizów internetowych itp. Nauczyciele ćwiczyli również szereg kompetencji miękkich, tj. organizację, współpracę w grupie, komunikację etc. – opisuje Agnieszka Szymańska. - Projekt uważam za udany i zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Oczywiście, pozostaje pewien niedosyt na przyszłość i pomysły, co jeszcze można by zrobić efektywniej czy ciekawiej – podsumowuje anglistka. - Wielkie podziękowania należą się także pracownikom Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, którzy cały czas nas wspierali i pomagali przebrnąć przez wymogi formalne - dodaje Agnieszka Szymańska. 

 

 • erasmus_00001
 • erasmus_00002
 • erasmus_00003
 • erasmus_00004
 • erasmus_00005
 • erasmus_00006
 • erasmus_00007
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę