Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dnia 16 maja br. w sali nr 1 Urzędu Miasta miała miejsce konferencja poświęcona pt. ,,Rok 1939 na Pomorzu. W 89 rocznicę wybuchu II wojny światowej”. Organizatorami owego przedsięwzięcia byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia. Wykładowcami tego dnia byli dr Jan Wiśniewski (RODM-Toruń), dr Izabela Mazanowska (Delegatura IPN  Bydgoszcz) oraz Krzysztof Drażba (Naczelnik Oddziałowego  Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk). Wyżej wymienieni wykładowcy przybliżali przybyłym gościom konferencji wydarzenia mające miejsce podczas II wojny światowej, poczynając od bohaterskiej postawy Polaków w trakcie wojny po ofiary tego strasznego konfliktu.

 

Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół miejskich, tj. Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Gałczewie, Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zbójnie. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Franciszek Gutowski, Pani Wicestarosta Danuta Malecka, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Grabowski, Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń Pan Krzysztof Pieczka. Ponadto obecni byli radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Panowie Wojciech Kwiatkowski oraz Zbigniew Warnel. Obecny był także Pan Piotr Hoffman – Przewodniczący oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christina”. Wszystkich zebranych gości powitała Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pani Róża Kopaczewska. W spotkaniu brało udział 150 uczniów, a także kilku pasjonatów tematyki II wojny światowej którzy mieszkają w Golubiu-Dobrzyniu.

 • konferencja_00001
 • konferencja_00002
 • konferencja_00003
 • konferencja_00004
 • konferencja_00005
 • konferencja_00006
 • konferencja_00007
 • konferencja_00008
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Oferty PUP
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę