Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 20 lipca 2019

Imieniny

Czesława, Małgorzaty, Hieronima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kalendarium

 • VII0543. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII0643. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII06X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP /OSiR Golub-Dobrzyń/
 • VII0743. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII07 „Wakacje z Chopinem” - I koncert /Ośrodek Chopinowski w Szafarni/

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

Reklama

Pomorskie prartnerstwo dla rozwoju e-usług
Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Aktywna młodzież
Fotogaleria Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Polub Nas na Facebooku
Zasady udzielania dotacji na zabytki
Golubkowo
Golub-Dobrzyń w Stopklatce

Treść strony

Powiat Golubsko-Dobrzyński świętował 20-lecie istnienia

 

Za nami 20 lat od ponownego  utworzenia w Polsce powiatów, w tym także  Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ich istnienie przywróciła reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999. Uroczysta, X sesja Rady Powiatu poświęcona temu wyjątkowemu jubileuszowi miała miejsce 10 maja 2019 r.  na Zamku Golubskim, gdzie uczestników powitał wystrzał armatni i towarzyszył im sztandar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski i Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski zaprosili nie tylko obecnych samorządowców z terenu powiatu, ale również starostów, przewodniczących Rad Powiatu oraz skarbników poprzednich kadencji, a także kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji powiatowych oraz organizacji współpracujących na co dzień ze Starostwem Powiatowym. Dla wszystkich uczestników przewidziano specjalne podziękowania wraz z medalami upamiętniającymi 20 lat istnienia samorządu powiatowego.

 

Nie zabrakło także gratulacji, życzeń i podziękowań po adresem byłych i obecnych włodarzy powiatu oraz pracowników starostwa powiatowego. Podziękowania za współprace i życzenia sukcesów na kolejne 20 lat złożyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Członek Zarządu Województwa Aneta Jędrzejewska, Przewodniczący PTTK Stefan Borkowicz, samorządowcy z gmin wchodzących w skład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz indywidualnie zaproszeni goście.

 

W imieniu odznaczonych medalami starostów i przewodniczących rad sześciu kadencji głos zabrała Pani Henryka Zawadzka dziękując za wysoka ocenę działalności i starań samorządowców.

 

Dwudzieste urodziny to idealny moment do podsumowania działalności Powiatu, którą przedstawił Starosta Franciszek Gutowski:„……..W mojej ocenie miniony czas pokazał, że samorząd powiatowy spełnił swoją rolę i stał się integralną częścią współczesnej Polski. Utworzenie powiatów  wzmocniło w lokalnej społeczności poczucie przynależności do tego terenu, a także wyzwoliło  potencjał, dzięki któremu udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. (….) Każda kadencja rady powiatu miała inne cele i priorytety, które starano się realizować. W pierwszej radni w zasadzie musieli skupić się na podejmowaniu uchwał  związanych z powstaniem samorządu powiatowego, jego struktur i jednostek, które w wyniku reorganizacji administracji przeszły  we władanie samorządu powiatowego. To również czas podejmowania  decyzji związanych ze szpitalem i ostatecznie jego przekształcenie w spółkę z o.o., w której powiat do dziś posiada 100 % udziałów. To także starania ówczesnego Starosty Pana Ryszarda Szymczaka o utworzenie w Golubiu-Dobrzyniu Urzędu Skarbowego. Starania te kontynuowała i pomyślnie zakończyła Pani Henryka Zawadzka – Starosta Golubsko-Dobrzyński w kadencji 2002-2006. Kolejne kadencje związane były z realizacją różnych przedsięwzięć, z troską o dobro powiatowej wspólnoty. To okres przebudowy dróg powiatowych, modernizacji i remontów placówek oświatowych, a także tworzenie nowych jednostek, zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami naszej społeczności. W ten sposób na mapie powiatu, dzięki zaangażowaniu Pana Wojciecha Kwiatkowskiego, Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014, pojawiły się nowe jednostki: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem, Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, pierwszy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzony za zlecenie powiatu przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie”. W kadencji 2014-2018 Starosta Pan Andrzej Okruciński zainicjował uruchomienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, a także otwarcie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. (…..) Patrząc wstecz należy przyznać, że 20 lat funkcjonowania powiatów były okresem wzmożonej pracy, rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Jako władze samorządu powiatowego, odrębnego szczebla samorządowego, zdajemy sobie również sprawę z istoty dobrych relacji  z włodarzami gmin. Dlatego też jako samorząd powiatowy wychodzimy z własną inicjatywą  lub przyłączamy się do realizacji wspólnych zadań, które w perspektywie służą wszystkim mieszkańcom powiatu. Za pracowitym i owocnym jubileuszem powiatu stoją ludzie i to im należą się słowa podziękowań. Dziękuję wszystkim Starostom Golubsko-Dobrzyńskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu za zaangażowanie, wysiłek i wytrwałość w dążeniu do celu. Za pracę na rzecz i dla lokalnej społeczności. Za budowaną latami dumę z przynależności do tego terenu. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym wszystkich kadencji, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, inspekcjom, strażom, samorządom gminnym i wojewódzkim.

 

Podsumowania pracy radnych dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski:. „……..Już 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono pierwszemu Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu Panu Ryszardowi Szymczak Akt Powołania, dla poświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska przekazała z dniem 1 stycznia 1999 roku władzom Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odpowiedzialność za sprawy publiczne. W skład Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wchodziło na przestrzeni sześciu kadencji wielu wspaniałych ludzi, ludzi o różnych poglądach politycznych, o różnych korzeniach, o różnych pomysłach na formy i kierunki rozwoju Powiatu, ale mających jeden cel, którym było dobro mieszkańców. Przez te dwadzieścia lat na rzecz Powiatu pracowało 69 radnych. Dla 40 z nich była to praca przez jedną kadencję. Dwie kadencje pracowało w radzie 17 radnych, a 3 kadencje aż 8 radnych. Przez 4 kadencje, czyli aż przez 16 lat w radzie pracowało 3 radnych. Rekordzistą, a właściwie rekordzistką zaufania społecznego jest radna Danuta Brzoskowska, która pracuje w radzie od początku czyli przez sześć kadencji. W tym czasie 4 radnych z różnych przyczyn zrzekło się mandatu oraz odprowadziliśmy dwóch radnych na miejsce wiecznego spoczynku. Byli to śp. Andrzej Jaskólski oraz śp. Stanisław Ligmanowski. (……..) Upływające dwadzieścia lat to również, a może przede wszystkim, czas podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji, o których słuszności możemy często przekonać się dopiero po latach.

Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dowód na to, że Powiat Golubsko-Dobrzyński nie zmarnował danej w 1998 roku szansy. Patrząc w przyszłość mam wielką nadzieję, że dotychczasowa współpraca naszych siedmiu Samorządów, przez większą część istnienia Powiatu mająca dobry i właściwy charakter, jednak nie pozbawiona trudności i sporów, będzie lepsza, bardziej zgodna, nastawiona na dialog i zrozumienie wzajemnych problemów i potrzeb.

Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli z dumą patrzeć na efekty naszej wspólnej i ciężkiej pracy. Mam tę przyjemność, że mogę w dniu dzisiejszym, na uroczystej sesji poświęconej 20–leciu istnienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w imieniu Rady Powiatu podziękować wszystkim tym, którzy dla tego Powiatu pracowali i którzy dla tego Powiatu pracują do dzisiaj…..”.

 

Uroczyste obrady sesji Rady Powiatu uświetniła prelekcja Pana Jerzego Stępnia  pt. „Reforma powiatowa- koncepcje, realizacja” przedstawiająca rys historyczny reformy oraz jej przebieg i skutki.

Część oficjalna została zakończona muzycznym akcentem w wykonaniu pedagogów z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia: wokal Agata Maciołek, saksofon Jacek Wróblewski oraz fortepian i konferansjerka Jakub Gajdecki.

 

(KK)

 • sesja20_00001
 • sesja20_00002
 • sesja20_00003
 • sesja20_00004
 • sesja20_00005
 • sesja20_00006
 • sesja20_00007
 • sesja20_00008
 • sesja20_00009
 • sesja20_00010
 • sesja20_00011
 • sesja20_00012
 • sesja20_00013
 • sesja20_00014
 • sesja20_00015
 • sesja20_00016
 • sesja20_00017
 • sesja20_00018
 • sesja20_00019
 • sesja20_00020
 • sesja20_00021
 • sesja20_00022
 • sesja20_00023
 • sesja20_00024
 • sesja20_00025
 • sesja20_00026
 • sesja20_00026
 • sesja20_00049
 • sesja20_00027
 • sesja20_00028
 • sesja20_00029
 • sesja20_00030
 • sesja20_00031
 • sesja20_00032
 • sesja20_00033
 • sesja20_00034
 • sesja20_00035
 • sesja20_00036
 • sesja20_00037
 • sesja20_00038
 • sesja20_00039
 • sesja20_00040
 • sesja20_00042
 • sesja20_00043
 • sesja20_00044
 • sesja20_00045
 • sesja20_00046
 • sesja20_00047
 • sesja20_00048
 • sesja20_00050
 • sesja20_00051
 • sesja20_00052
 • sesja20_00053
 • sesja20_00054
 • sesja20_00055
 • sesja20_00056
 • sesja20_00057
 • sesja20_00058
 • sesja20_00059
 • sesja20_00060
 • sesja20_00061
 • sesja20_00062
 • sesja20_00063
 • sesja20_00064
 • sesja20_00065
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4b
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7b
Została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.07.2019

W dniu 27 czerwca została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Oferty PUP
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę