Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 19 maja 2019

Imieniny

Celestyna, Piotra, Iwa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

IX sesja Rady Powiatu

 

Kolejna, IX sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 24 kwietnia br. Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i  służb mundurowych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 8 uchwał, m.in. uchwały wprowadzające bieżące zmiany w tegorocznym Budżecie Powiatu jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. 

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie  z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji sprawozdania z działalności w roku 2018 złożyły 3 instytucje powiatowe. Sprawozdania te wcześniej otrzymali radni, co dało im możliwość dogłębnego przeanalizowania materiału.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu pani Iwona Malinowska składając informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu za rok 2018, poinformowała o statystyce wystąpień poszczególnych chorób zakaźnych oraz omówiła działania kontrolno-profilaktyczne podejmowane przez SANEPID.  

Informację z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za rok 2018 złożył pan Ernest Wawrzyniuk. Łącznie instytucja ta przeprowadziła 1649 kontroli, co w porównaniu z rokiem 2017 dało wzrost o 25%. Przeprowadzono również badania zwierząt hodowlanych i dzikich pod kątem m.in. gruźlicy, brucelozy, białaczki, pryszczycy, pomoru świń, BSE, TSE, wścieklizny, HPAI czy ptasiej grypy. W żadnej z kilkunastu tysięcy próbek nie stwierdzono dodatniego wyniku.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu pani Małgorzata Badźmirowska złożyła radnym sprawozdanie z działalności swojej placówki oraz dokonała oceny zasobów społecznych Powiatu. Poinformowała m.in. o zadaniach podejmowanych w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Transmisja z obrad sesji tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=mMjDvJ3U1ho&feature=youtu.be

Projekty uchwał i sprawozdania ww. instytucji tutaj:

http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/posiedzenie/d079acaa-b74d-4

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • IMG_7544
 • IMG_7548
 • IMG_7551
 • IMG_7556
 • IMG_7557
 • kkkkk
 • kkkkkkkkk
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Oferty PUP
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę