Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 16 października 2019

Imieniny

Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

3 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia zgrywające służby ratownicze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu. Służbą wiodącą była Policja, ponadto wzięło w nich udział 7 zastępów straży pożarnej, w tym 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Golub-Dobrzyń oraz 4 jednostki OSP (Nowogród, Radomin, Łubki, Olszówka), przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, grupa interwencyjna Pogotowia Gazowego oraz przedstawiciele urzędów miast i gmin z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenia mobilności i realizacji zadań jednostek w sytuacji działań terrorystycznych – podłożenie ładunku wybuchowego na węźle gazu.

Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy Policji w obrębie miejsca podłożenia ładunku, a także wyznaczeniu strefy bezpiecznej, zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego oraz budowie linii wężowych. W przypadku rozszczelnienia gazociągu – wyznaczenie strefy zagrożenia, wspólnie z pracownikami gazowni zakręcenie zaworów odcinających dopływ gazu do zakładu PEC. Ponadto ustawienie kurtyn wodnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się obłoku palnego gazu oraz podjęcie ewentualnych działań gaśniczych.

Przeprowadzone ćwiczenia praktyczne zacieśniły współpracę  służb i instytucji podczas działań na terenie objętym zagrożeniem, z uwzględnieniem specyfiki działania każdej służby. Ponadto miały na celu doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych.

Na miejscu działań służb ratowniczych obecny był Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z zastępcą panią Różą Kopaczewską oraz prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Michał Piotrowicz. Ćwiczenia według obserwatorów przebiegały dynamicznie i skutecznie.

(KK, KPPSP)

 • cwiczenia_03_04_00020
 • cwiczenia_03_04_00026
 • cwiczenia_03_04_00024
 • cwiczenia_03_04_00053
 • cwiczenia_03_04_00055
 • canon_psp_00015
 • cwiczenia_03_04_00040
 • cwiczenia_03_04_00042
 • cwiczenia_03_04_00039
 • cwiczenia_03_04_00032
 • cwiczenia_03_04_00072
 • cwiczenia_03_04_00065
 • canon_psp_00015
 • cwiczenia_03_04_00046
 • cwiczenia_03_04_00088
 • cwiczenia_03_04_00097
 • cwiczenia_03_04_00100
 • cwiczenia_03_04_00102
 • cwiczenia_03_04_00109
 • cwiczenia_03_04_00114
 • cwiczenia_03_04_00120
 • cwiczenia_03_04_00125
 • cwiczenia_03_04_00130
 • cwiczenia_03_04_00136
 • cwiczenia_03_04_00140
 • cwiczenia_03_04_00144
 • cwiczenia_03_04_00149
 • cwiczenia_03_04_00151
 • cwiczenia_03_04_00153
 • cwiczenia_03_04_00159
 • cwiczenia_03_04_00165
 • canon_psp_00014
 • cwiczenia_03_04_00180
 • cwiczenia_03_04_00182
 • canon_psp_00001
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę