Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

VIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obradowali 27 marca br. na VIII sesji Rady Powiatu. Zgodnie z planem pracy Rady na sesji sprawozdania z działalności w roku 2018 złożyły trzy instytucje. Były to: Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Informując o sytuacji na rynku pracy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jarosław Zakrzewski podkreślił, że obecny poziom bezrobocia w powiecie jest najniższy od 20 lat, kiedy to bez pracy było prawie 5,5 tysiąca mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Obecnie pracy nie posiada 1892 osób, a wśród nich dominują kobiety (63,9%). Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 10,3%, natomiast w województwie 8,8%, a w kraju 5,8%.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Warlikowski w swoim sprawozdaniu mówił o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu w roku 2018. Z danych wynika, że na ogólną ilość 908 zdarzeń pożary to jedynie 151 przypadków. Dodał, że ilość ogólnych zdarzeń wzrosła w minionym roku o 5,6%, z czego po około 240 wystąpiło w Gminie Kowalewo Pomorskie oraz w Mieście Golub-Dobrzyń. Komendant publicznie podziękował za współpracę druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wyjechali do 30% zdarzeń.

O stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w minionym roku w swoim sprawozdaniu mówił Komendant Powiatowy Policji Dariusz Borowiec. Poinformował o podjęciu w ubiegłym roku 485 postępowań przygotowawczych, natomiast wskaźnik wykrywalności wyniósł 81,44%, przy średniej wojewódzkiej w wysokości 78,80%.

Wszyscy trzej prelegenci podkreślali bardzo dobrą współpracę z Zarządem Powiatu, radnymi oraz pracownikami Starostwa Powiatowego.

W dalszej części radni jednogłośnie podjęli 15 uchwał, w tym m.in. wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwalili regulamin przyznawania Stypendium Starosty, określili zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, oraz podzielili środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W odpowiedzi na zmiany ustrojowe systemu szkolnego radni uchwałami przekształcili istniejące czteroletnie technika w pięcioletnie, zaś trzyletnie licea w czteroletnie. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września br.

 

(KK)

 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
 • VIII Sesja Rady Powiatu
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę