Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • 11736

Dzień Techniki w kowalewskim Zespole Szkół

19 marca w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim po raz trzeci został zorganizowany Dzień Techniki, połączony z "drzwiami otwartymi" oraz Szkolnymi Targami Pracy. Impreza promująca szkolnictwo zawodowe z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów. Tym razem z ofertą placówki zapoznało się ponad pół tysiąca ósmoklasistów oraz uczniów trzecich klas gimnazjum, zarówno z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego (Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Pluskowęsy, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Gałczewo),  jak też sąsiedniego powiatu wąbrzeskiego (Ryńsk, Zieleń, Dębowa Łąka).

Wśród oficjalnych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy oraz szefowie instytucji współpracujących z Zespołem Szkół, m.in. starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, prokurent firmy Plastica sp. z o.o. Roman Grzymowicz, kierownik wydziału oświaty i zdrowia Małgorzata Piaskowska, skarbnik powiatu Zbigniew Szyjkowski, dyrektor powiatowego urzędu pracy Jarosław Zakrzewski, miejscy i powiatowi radni, np. Halina Dąbrowska (była wieloletnia szefowa Zespołu Szkół), dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych i kulturalnych.

Podczas podsumowania Dnia Techniki dokonano również uroczystego wręczenia specjalnych statuetek uczniom Zespołu Szkół wyróżniającym się w nauce. Otrzymali je: Ilona Dec, Dominik Kula, Monika Ostrowska, Łukasz Łakomiec, Aleksandra Pokora, Artur Żurawski, Karolina Myk, Agata Prusińska. Wyróżnieni uczniowie są stypendystami marszałkowskiego projektu Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza. Symboliczne "szkolne Oskary" wręczali uczniom starosta Franciszek Gutowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Oskwarek.

Ponadto dyrektor Bogdan Oskwarek wręczył pamiątkowe grawery oraz podziękowania szefom firm i instytucji pomagającym szkole, współpracującym nią w zakresie kształcenia zawodowego. Podziękowania odebrali szefowie i przedstawiciele firm m.in.: Plastica, sp. z o.o., Hotel Pałac Romantyczny z Turzna, Kuźnia Smaków z Małego Pułkowa, Conkret z Wielkiego Rychnowa, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

 - Kształcenie zawodowe to bardzo ważna dziedzina edukacji, dlatego staramy się zarówno promować ją wśród młodzieży, jak też nieustannie wzbogać naszą ofertę - mówi dyrektor Bogdan Oskwarek. - Przez cały czas unowoczesniamy wyposażenie pracowni przedmiotowych, rozwijamy bazę dydaktyczną szkoły, remontujemy budynki, np. w ramach projektu unijnego termomodernizacji został poddany cały budynek warsztatowo-administracyjny. Dzięki zrozumieniu i pomocy organu prowadzącego, jakim jest samorząd powiatu golubsko-dobrzyńskiego, nasze działania przynoszą bardzo wymierny efekt. Nie bez znaczenia jest ponadto dobry klimat i otwarcie na współpracę również ze strony władz samorządowych miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Zawsze możemy liczyć na różnorodną pomoc z ich strony - dodaje dyrektor Oskwarek. - Współczesne szkolnictwo zawodowe wymaga nie tylko realizacji podstawy programowej, ale też stwarzania uczniom możliwości do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. Dlatego w naszej szkole młodzież bierze udział w różnych projektach. Dzięki temu może np. bezpłatnie ukończyć kurs na prawo jazdy, zdobyć uprawnienia SEP, ukończyć kursy barmańskie, baristyczne, obsługi wózków widłowych, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie itp. Dajemy młodzieży możliwość uczestnictwa w rozmaitych projektach - wylicza dyrektor Oskwarek. - Ponadto wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymują stypendia - prezesa rady ministrów, marszałka województwa czy też fundowane przez współpracujących z nami pracodawców. Jedne projekty aktualnie realizujemy, kolejne będziemy wprowadzać w życie w nowym roku szkolnym - podsumowuje Bogdan Oskwarek.

W organizację i przygotowanie Dnia Techniki angażuje się cała społeczność szkolna. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, z zapałem przygotowywali stoiska prezentujące zawody, w których się kształcą. Tłumaczyli młodszym kolegom i koleżankom, na czym polega specyfika różnych zawodów, np. logistyka, mechatronika czy kucharza. Poza tym swoje stoiska przygotowały lokalne firmy, informując młodych ludzi o możliwościach znalezienia u nich zatrudnienia. Sporą atrakcję stanowią, jak co roku, pokazy sztuki kulinarnej czy umiejętności barmańskich. W tajniki smacznego przyrządzania potraw wprowadzał gości szef kuchni Marcin Drążkowski, zaś rewelacyjny pokaz żonglerki barmańskiej zaprezentował Michał Kobelański (BarKoktajl).

Wśród odwiedzających Zespół Szkół uczniów wylosowano atrakcyjne nagrody. Specjalne vouchery, ufundowane przez Kuźnię Smaków i Hotel Pałac Romantyczny, trafią do Zosi Jeżowskiej i Natalii Czyżewskiej z Kowalewa Pomorskiego, natomiast nagroda główna - tablet - do Joanny Jabłońskiej z Golubia-Dobrzynia.

Targi dofinansowane były w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

 

(KZ)

 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
 • Dzień techniki
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Oferty PUP
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę