Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kolejne wizyty radnych w placówkach oświatowych

Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po raz kolejny wyruszyli w teren, aby poznać placówki podległe Powiatowi. W dniu 15 marca br. zawitali do zlokalizowanych na terenie Golubia-Dobrzynia czterech instytucji. Były to: Zespół Szkół Nr 3, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Zespół Szkół Nr 2. Pomimo, że wizytacja w ww. placówkach wynikała z planu pracy na rok 2019 Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu, to jednak w objeździe placówek uczestniczyli również radni z innych komisji, w tym m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski. Przewodnikiem wizyty w placówkach był gospodarz Powiatu, Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, który wraz z Sekretarzem Powiatu Panią Katarzyną Orłowską i Kierownikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia Panią Małgorzatą Piaskowską przybliżyli radnym specyfikę działania każdej z placówek.

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Radni poznali bazę i jej wyposażenie oraz wachlarz ofert jakie świadczą one mieszkańcom nie tylko naszego Powiatu. Starosta omówił prace remontowe przeprowadzone w poszczególnych instytucjach, nierzadko przy wykorzystaniu środków unijnych czy ministerialnych.

Przypomnijmy, że jest to kolejna wizytacja radnych. W dniu 19 lutego br. zwiedzili już Szpital Powiatowy, Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Terapeutycznego oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, natomiast w dniu 22 lutego br. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Już wkrótce planowane są kolejne wizyty w placówkach powiatowych, tym razem w tych pełniących funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

(KK)

 • wizyty_00001
 • wizyty_00002
 • wizyty_00003
 • wizyty_00004
 • wizyty_00005
 • wizyty_00006
 • wizyty_00007
 • wizyty_00022
 • wizyty_00009
 • wizyty_00010
 • wizyty_00011
 • wizyty_00012
 • wizyty_00013
 • 01
 • 02
 • wizyty_00014
 • wizyty_00015
 • wizyty_00016
 • wizyty_00017
 • wizyty_00018
 • wizyty_00019
 • wizyty_00020
 • wizyty_00023
 • wizyty_00024
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Portal Aktywna Wieś
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę