Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W SPRAWIE FINANSOWANIA SZPITALI POWIATOWYCH

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją finansową szpitali powiatowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oczekuje pilnego działania w zakresie poprawy finansowania zwłaszcza tych jednostek ochrony zdrowia.

Tak wynika ze stanowiska Konwentu podjętego 18 lutego br.

Dotychczasowa polityka NFZ wobec szpitali powiatowych jest wyraźnie dyskryminująca. Nie my określamy przepisy prawne, które muszą stosować zarządzający naszymi szpitalami. Mamy więc prawo oczekiwać sprawiedliwego i rzetelnego podziału środków będących w dyspozycji władz państwowych w celu umożliwienia realizowania stawianych nam zadań.

Kierujący szpitalami powiatowymi nie obawiają się nowych wyzwań, jednak są granice wydolności ekonomicznej placówek powiatowych, których nie są w stanie pokonać bez wyraźnej poprawy wyceny świadczeń realizowanych przez oddziały szpitali powiatowych, tzn. internistyczne, chirurgii ogólnej, pediatryczne i położniczo-ginekologiczne, oraz izby przyjęć i SOR-y.

W pełni popieramy żądania i postulaty Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, zarówno te, dotyczące finansowania i te, dotyczące odbywania części szkolenia przez lekarzy rezydentów w placówkach powiatowych, co przynajmniej w części poprawi dramatyczną sytuację kadrową naszych szpitali, a młodym lekarzom da szansę poznać szersze spektrum chorych, a w dziedzinach zabiegowych, niewątpliwie umożliwi bezpośredni kontakt ze stołem operacyjnym. Dla zdecydowanej większości mieszkańców to właśnie szpital powiatowy jest tym gdzie szukają pierwszej pomocy i musimy o tym pamiętać. Po raz kolejny zwracamy uwagę, że to w szpitalach powiatowych leczy się około 80 % wszystkich pacjentów wymagających hospitalizacji. – czytamy w stanowisku.

Starostowie chcą podwyższenia wartości 1 pkt. kontraktowego szpitali o co najmniej 15%.

źródło: http://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/49923-w-sprawie-finansowania-szpitali-powiatowych


 

W SEJMIE O SYTUACJI SZPITALI POWIATOWYCH

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia zwołał posiedzenie na czwartek 14 marca. Ma być ono poświęcone rozpatrzeniu informacji ministra zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Temat obrad posłów jest aktualny i bardzo ważny dla większości samorządów powiatowych. Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych w ostatnim czasie wielokrotnie, przy każdej okazji podkreślają ogrom wysiłku ze strony samorządów powiatowych, włożony w ostatnich latach w poprawę kondycji finansowej i jakości usług szpitali, a z drugiej strony bardzo trudną, miejscami dramatyczną, sytuację szpitali spowodowaną ostatnimi zmianami prawnymi. ZPP opracował raport o sytuacji podmiotów leczniczych, który można przeczytać tutaj.

Z kolei z relacjami z ostatnich rozmów przedstawicieli OZPSP z kierownictwem resortu zdrowia można zapoznać się tutaj. Zapraszamy również po bieżące doniesienia do działu "Polityka zdrowotna" na naszym portalu. Zainteresowanym tematyką posiedzenia komisji przypominamy, że obrady można śledzić na żywo na stronie internetowej kancelarii Sejmu tutaj. Zapowiada się ciekawa, gorąca dyskusja.

źródło: http://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/49869-ww-sejmie-o-sytuacji-szpitali-powiatowych


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 25 lutego br. odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Podczas, którego resort zdrowia zaproponował wzrost wyceny procedur z zakresu interny, chirurgii, SOR i izby przyjęć o 5 proc. od stycznia 2019 r. Oczekiwania ze strony OZPSP następujące: wzrost wyceny o 15 proc. świadczeń z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, SOR, izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jest to jedyny sposób aby szpitale powiatowe były w stanie pokryć rosnące koszty prowadzonej działalności. Nie doszło zatem do porozumienia.

W konsekwencji braku porozumienia 5 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. sytuacji w szpitalach powiatowych, w której wzięliśmy udział. Pokłosiem konferencji jest rozpoczęcie protestacyjnej akcji plakatowej. Według założeń w każdym szpitalu powiatowym i starostwie/urzędzie miasta na prawach powiatu powinny zawisnąć plakaty informujące o akcji.

 

Kolejnym podjętym krokiem będzie spotkanie przedstawicieli OZPSP oraz ZPP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Odbędzie się ono 13 marca br. Ponadto 14 marca br. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w czasie którego Minister Zdrowia ma przedstawić informację o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. „sieci szpitali” po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli nasze rozmowy nie przyniosą oczekiwanego rezultatu to planujemy zwołanie akcji protestacyjnej przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Do udział w niej zaprosimy przedstawicieli organów założycielskich, dyrektorów szpitali powiatowych, związki zawodowe, pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych losem służby zdrowia w Polsce.

O kolejno podejmowanych krokach będziemy Państwa informowali licząc na pełne zaangażowanie. Tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane, a zarazem niezbędne rezultaty. Pragnę również podkreślić, że podjęte działania nie mają charakteru politycznego. Naszym wyłącznym celem jest uzdrowienie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych prowadzonych przez powiaty, tak aby mogły one świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi standardami i poziomie oczekiwanym przez naszych mieszkańców.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Związku Powiatów Polskich

Andrzej Płonka

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Oferty PUP
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę