Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 lipca 2019

Imieniny

Marii, Magdaleny, Albina

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kalendarium

 • VII0543. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII0643. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII06X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP /OSiR Golub-Dobrzyń/
 • VII0743. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII07 „Wakacje z Chopinem” - I koncert /Ośrodek Chopinowski w Szafarni/

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

Reklama

Pomorskie prartnerstwo dla rozwoju e-usług
Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Aktywna młodzież
Fotogaleria Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Polub Nas na Facebooku
Zasady udzielania dotacji na zabytki
Golubkowo
Golub-Dobrzyń w Stopklatce

Treść strony

VII sesja Rady Powiatu

 

Kolejna, VII Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbyła się 27 lutego br. Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i służb mundurowych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 5 uchwał, w tym 3 uchwały wprowadzające zmiany w składach osobowych Komisji Rady Powiatu oraz uchwały wprowadzające bieżące zmiany w tegorocznym Budżecie Powiatu jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. Ostateczne składy osobowe wszystkich komisji powiatowych poniżej.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji sprawozdania z działalności w roku 2018 złożyły 3 instytucje powiatowe. Sprawozdania te wcześniej otrzymali radni, co dało im możliwość dogłębnego przeanalizowania materiału.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu pani Sylwia Foksińska, składając informację z działalności swojej placówki poinformowała, że jej poprzedniczka, pani Jolanta Sztym, które we wrześniu 2018 roku przeszła na emeryturę, otrzymała od Prezydenta RP Złoty Medal za 30 lecie służby. Pomimo nieobecności na sesji złotej medalistki, radni podziękowali p. Jolancie Sztym za długoletnią współpracę gromkimi brawami.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski podsumowując miniony rok, omówił szczegółowo zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych. Podziękował również radnym za przekazane sugestie, które weźmie pod uwagę przygotowując jednostkę do zimy 2019.

Prezes Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu Michał Kamiński w przedłożonym radnym sprawozdaniu dokonał analizy roku 2018 pod kątem ilości udzielonych świadczeń, realizacji kontraktu z NFZ i przeprowadzonych inwestycji.

Na następnej, marcowej sesji sprawozdania złożą kolejne golubsko-dobrzyńskie instytucje tj. Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi etapów i zaangażowania prac modernizacyjnych drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń Przewodniczący rady zaprosił do udziału w sesji dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosława Kielnika. Niestety z przyczyn niezależnych, dyrektor nie mógł przybyć osobiście, natomiast przekazał informację, którą odczytano w czasie obrad sesji. Wynika z niej, że ostateczny termin wykonania całego zadania przewidziany jest na dzień 5 kwietnia br. 

 

Transmisja z obrad sesji tutaj (https://www.youtube.com/watch?v=0gL3oYW2fKw)

 

 

SKŁADY KOMISJI RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

VI KADENCJI

 

1. KOMISJA REWIZYJNA:

1) Zbigniew Warnel - przewodniczący Komisji

2) Tomasz Zwoliński

3) Barbara Jarmuła

 

2. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1) Wojciech Adamiak – przewodniczący Komisji

2) Tomasz Zwoliński – wiceprzewodniczący Komisji

3) Barbara Jarmuła

 

3. KOMISJA OCHRONY  ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY I ROZWOJU:

1) Tomasz Zwoliński – przewodniczący Komisji

2) Roman Ratyński – wiceprzewodniczący Komisji

3) Wojciech Kwiatkowski

4) Jarosław Molendowski

5) Jacek Foksiński

 

4. KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I TURYSTYKI:

1) Wiesław Młodziankiewicz – przewodniczący Komisji

2) Danuta Brzoskowska – wiceprzewodnicząca Komisji

3) Jarosław Molendowski

4) Stefan Borkowicz

 

5. KOMISJA OŚWIATY I KULTURY:

1) Barbara Jarmuła – przewodnicząca Komisji

2) Mieczysław Gutmański – wiceprzewodniczący Komisji

3) Wojciech Adamiak

4) Stefan Borkowicz

 

6. KOMISJA BUDŻETOWA I SAMORZĄDOWA:

1) Roman Ratyński – przewodniczący Komisji

2) Mieczysław Gutmański – wiceprzewodniczący Komisji

3) Zbigniew Warnel

4) Marian Wrzesiński

5) Wojciech Kwiatkowski

6) Roman Mirowski

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • Sesja VII 27.02 (1)
 • Sesja VII 27.02 (2)
 • Sesja VII 27.02 (3)
 • Sesja VII 27.02 (4)
 • Sesja VII 27.02 (5)
 • Sesja VII 27.02 (6)
 • Sesja VII 27.02 (7)
 • Sesja VII 27.02 (8)
 • Sesja VII 27.02 (9)
 • Sesja VII 27.02 (10)
 • Sesja VII 27.02 (11)
 • Sesja VII 27.02 (12)
 • Sesja VII 27.02 (14)
 • Sesja VII 27.02 (15)
 • Sesja VII 27.02 (16)
 • Sesja VII 27.02 (17)
 • Sesja VII 27.02 (18)
Została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.07.2019

W dniu 27 czerwca została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Oferty PUP
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę