Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 20 maja 2019

Imieniny

Bazylego, Bernardyna, Aleksandry

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • pup

Jubileusz 100-lecia

Publicznych Służb Zatrudnienia

w Polsce

 

W roku 2019 obchodzimy zaszczytną rocznicę 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. 27 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami". W II Rzeczypospolitej był to  ważny  instrument walki z bezrobociem, a Polska - jako jeden z pierwszych krajów europejskich - powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.

Po drugiej wojnie światowej przed publicznymi służbami zatrudnienia, oprócz zadań klasycznych, stawiano również zadania łagodzenia stałych niedoborów siły roboczej w gospodarce. 

Dynamiczny rozwój służb zatrudnienia nastąpił po roku 1989. Na bazie dotychczasowych wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych, utworzono wojewódzkie i rejonowe biura pracy, które z kolei przekształcono w 1993 r. w wojewódzki i rejonowe urzędy pracy jako specjalne organy administracji rządowej. Od 2000 r. urzędy pracy są organami administracji samorządowej, podległymi marszałkom województw i starostom powiatów.

Obecnie publiczne służby zatrudnienia odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także wspierają pracodawców w rozwoju kadr i tworzeniu  miejsc pracy. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia stały
się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia. EURES wspiera mobilność
na europejskim rynku pracy.
 

Nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 roku dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z tej okazji Starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski wziął udział w uroczystym spotkaniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu  zorganizowanym z okazji ich święta.

Spotkanie było idealną okazją do złożenia, w imieniu władz powiatu golubsko-dobrzyńskiego, podziękowań za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Dekret o organizacji

państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami

 • 1
 • 2
 • 3
Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Oferty PUP
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę