Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 20 lipca 2019

Imieniny

Czesława, Małgorzaty, Hieronima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kalendarium

 • VII0543. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII0643. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII06X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP /OSiR Golub-Dobrzyń/
 • VII0743. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski /zamek golubski/
 • VII07 „Wakacje z Chopinem” - I koncert /Ośrodek Chopinowski w Szafarni/

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

Reklama

Pomorskie prartnerstwo dla rozwoju e-usług
Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Aktywna młodzież
Fotogaleria Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Polub Nas na Facebooku
Zasady udzielania dotacji na zabytki
Golubkowo
Golub-Dobrzyń w Stopklatce

Treść strony

 

RUSZA NABÓR DO PROGRAMU OZSSON 2019

 Uprzejmie informujemy, że Szkolny Związek Sportowy w Warszawie decyzją Ministra Sportu i Turystyki został ponownie Operatorem programu  "ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH".

W dniu dzisiejszym rusza nabór wniosków na Instruktorów prowadzących zajęcia z osobami  z niepełnosprawnościami.

Informacje o programie znajdują się  na:  www.ozsson.szs.pl  lub  www.szs.pl

O programie:

- W Programie zostanie zakwalifikowanych 74 Instruktorów posiadających uprawnienia  do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, którzy swoim działaniem będą tworzyć warunki umożliwiające zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, jak i zarówno umożliwienie wyrównywania szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

- Każdy Instruktor będzie zobowiązany do stworzenia sekcji z którą będą przeprowadzone zajęcia sportowe składającej się z minimum 10 osób niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka będzie wymagać złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem.                    - Każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w ,,Dzienniku pracy grupy”, który będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia oraz harmonogramu prowadzonych zajęć.

- Zajęcia realizowane będą w okresie marzec – czerwiec i wrzesień - grudzień 2019

Program przewiduje następujące kryterium dofinansowania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

- 74 Instruktorów utworzy 74 grupy składających się minimum z 10 Uczestników w każdej z sekcji.

- stawka za 1h/ będzie wyceniona w kwocie 50 zł brutto, co będzie stanowiło wynagrodzenie  4 000 zł brutto za 80 godzin (zegarowych) zajęć sportowych.- każdy Instruktor, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w ramach zadania w okresie marzec – czerwiec / wrzesień

– grudzień min. 80 godzin zajęć sportowych.

- przewidziany jest udział 74 wolontariuszy, z którymi będzie zawarte ,,Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Porozumienie będzie miało na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, w formie charytatywnej, pomocniczej i uzupełniającej. 

- w związku z nadzorem portalu niezbędnego do wprowadzania danych, każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w elektronicznym ,,Dzienniku pracy grupy”

Wnioskodawcy są:

- kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,

- inne instytucje których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych; 

- szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych 

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się ich wysoką aktywnością społeczną i widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi. 

- Wniosek na prowadzącego zajęcia winien zawierać deklarację o zabezpieczeniu na szczeblu lokalnym (z innych źródeł) pierwszej części wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia w wysokości min. 30% dofinansowania pochodzącego ze środków FRKF.

- Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Instruktorem.

 

Organizator:
Szkolny Związek Sportowy
ul. Ciołkosza 1/29
03-134 Warszawa
Tel. stacjonarny: 22 848 91 17
Tel. komórkowy: 601 66 26 61, 669 68 94 12
Email:  ozsson.szs@wp.pl

 

 

 

Została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.07.2019

W dniu 27 czerwca została podpisana umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę