Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 19 kwietnia 2019

Imieniny

Leona, Adolfa, Tymona

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

odzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1.250 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy, płatne w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2019 r.
Czas trwania projektu: 01-12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Kandydaci, którzy:
– są obywatelami Polski mieszkającymi na terenie Polski lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka,
– są czynnymi studentami II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat,
– osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen z ostatniego roku studiów nie niższą niż 4,0,
– realizują swoje zainteresowania w dodatkowych obszarach,
– podejmują działania na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażują się społecznie,
– aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innej firmy z kapitałem prywatnym
Na co można uzyskać wsparcie ?
Środki z przyznanego stypendium mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy studenta. Zakres możliwego przeznaczenia stypendium to m.in.: kursy, szkolenia, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, wyjazdy edukacyjne, obozy sportowe, językowe, uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, opłaty za zgłoszenia na konkursy, opłaty rekrutacyjne na studia, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, zakwaterowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ze względu na większe możliwości rozwoju i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO.
Cel: wsparcie finansowe studentów w wieku 19-26 lat, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością pozauczelnianą, osiągają sukcesy sportowe lub artystyczne, podejmują dodatkową aktywność w zakresie nauk ścisłych lub humanistycznych, przedsiębiorczości, nowych technologii itp., zdobywają nagrody lub wyróżnienia za wybitne osiągnięcia oraz angażują się społecznie .
Termin składania wniosków:
11 listopada 2018
Więcej informacji:
https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow
Kontakt:
https://www.fundacjalotto.pl/kontakt/

 

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę